B ěhem zimy 2007 se stavební práce na rodinném domě „S obytnou terasou“ ve Slapech nezastavily, pouze se přesunuly kvůli klimatickým podmínkám dovnitř domu, kde se realizovaly profese (voda, kanalizace, topení, elektro) a vnitřní dokončovací práce (příčky, podlahy a podhledy).

Příčky a podlahy:


Jako první musí být uvnitř uzavřené hrubé stavby realizovány příčky a předstěny, protože ty jsou určující pro rozmístění rozvodů elektra, vody, kanalizace. V případě sádrokartonových příček se realizují v první fázi pouze kovové konstrukce příček zaklopené sádrokartonovými deskami z jedné strany tak, aby se daly uvnitř příček vést všechny rozvody. Po provedení rozvodů se dokončí příčky a realizují se podlahy. Na hydroizolaci podlahy se položí tepelná izolace PPs v požadované tloušťce. V místě podlahového vytápění, což je v celém přízemí, se navíc tepelná izolace doplní podlahovými panely pro uchycení flexibilních trubek podlahového vytápění. Vše se nakonec zaleje cca 40 mm betonovou mazaninou.

Profese a vnitřní dokončovací páce 25.03.2007
Profese a vnitřní dokončovací páce 25.03.2007

Profese:


Hlavní páteřní rozvody jsou vedeny v podlahách. V příčkách a podhledech jsou až vlastní přívody k jednotlivým vypínačům, zásuvkám a zařizovacím předmětům zdravotechniky. V této fázi stavby je zpravidla jeden kontrolní den určený k tomu, že se zreviduje projektová dokumentace a provede se přímo na místě spolu s investory a dodavateli jednotlivých profesí rozkreslení rozmístění jednotlivých vývodů elektra a zdravotechniky přímo na zdech, stropech a podlahách. Zajistí se tak opravdu správné řešení, které bude prověřené skutečnou představou z již hotového prostoru jednotlivých místností.

Topení:


Zdrojem vytápění tohoto rodinného domu je tepelné čerpadlo vzduch voda. Venkovní výparník je umístěný na východní fasádě. Tepelné čerpadlo je spolu se zásobníkem TUV umístěné v technické místnosti. Tepelné čerpadlo bylo řešeno vybraným dodavatelem samostatnou dodávkou. Rozvod tepla je zajištěný v přízemí 1.NP podlahovým topením, v patře 2.NP je použito radiátorů, které jsou navržené na nižší teplotní spád tepelného čerpadla. Druhotný zdroj tepla je zajištěný krbovými kamny v obytném prostoru.

Podlahové vytápění
Podlahové vytápění
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB