Demolice - z domu byly odstraněny přístavby verandy a garáže, krov sedlové střechy a trámový strop
Demolice - z domu byly odstraněny přístavby verandy a garáže, krov sedlové střechy a trámový strop
S tavební práce na objektu rodinného domu „S obytnou terasou“ ve Slapech byly zahájeny první jarní den roku 2006. Nejpúrave byly provedeno vyklizení původního objektu, odstranění krovu, demolice příček, probourávky v nosných zdech, a probourávky v nosných zdech, hydrozolace původního objetu, nové plošné základy pod přísavbou, patky pod přístavbou a přípojky.

Demolice:


Z původního domu se odstranily všechny konstrukčně nepůvodní přístavby garáže a verandy. Byl odstraněn krov a dřevěná konstrukce podlahy půdního prostoru. Před demolicí původních dřevěných konstrukcí byl provedený mykologický průzkum, jestli by přece jenom nešlo něco z původních dřevěných konstrukcí použít. Výsledek průzkumu byl očekávatelný a konstatoval, že veškeré dřevěné konstrukce jsou vlhké a napadené dřevokazným hmyzem a nedají se dále používat. Do zděných obvodových zdí byly probourány otvory na budoucí okna a dveře. Z domku zůstaly nakonec zachovány klenuté sklepní prostory, původní základová deska, obvodové stěny, vnitřní nosná stěna a podezdívky v podkroví.

Demolice - nový vstup do sklepa ze zahrady
Demolice - nový vstup do sklepa ze zahrady
Demolice - z domu byly odstraněny přístavby verandy a garáže, krov sedlové střechy a trámový strop
Demolice - z domu byly odstraněny přístavby verandy a garáže, krov sedlové střechy a trámový strop

Hydroizolace spodní stavby:


Bylo provedeno kompletní odkopání základové spáry zvenčí domu a podříznutí obvodového zdiva. Na svislé stěny základů a sklepa se aplikovaly nové větrané hydroizolace z nopové folie. Na vodorovné původní konstrukce základové desky byla aplikována nová vodorovná hydroizolace, která byla podtažena pod podříznutými stěnami ven z půdorysu domu.

Výkopy pod přístavbu a terasu:


Na celé ploše přístavby byla sejmuta ornice v mocnosti cca 20cm a byla uložena na mezideponii pro pozdější využití. Šířka základových pasů pod základovou deskou a pod patkami terasy byla navržena na 0,6 m. Hloubka založení u obvodových základů a patek byla cca 1,2 m pod úroveň budoucího upraveného terénu a min. 0,6 m do rostlého terénu. Vzhledem k subtilnosti nosné nadzemní konstrukce přístavby dřevostavbou je zatížení základové spáry menší než 150 kPa, což s přehledem vyhoví na únosnost všech běžných základových zemin.

Realizace přípojek:


Objekt byl napojen novými přípojkami na kanalizaci a vodovod. Přípojky jsou zakončené v nových revizních šachtách na hranici pozemku. Bylo posíleno připojení elektro novými jističem 3 x 32A v přípojné skříni NN.
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB