K oncem prázdnin v srpnu 2006 byly na rodinném domě „S obytnou terasou“ ve Slapech provedeny záklopy dřevěných konstrukcí přístavby, byla provedena střecha včetně izolací a do stavebních otvorů byla osazena okna.

Záklop stěn - systém
Záklop stěn - systém

Záklop stěn:


Z finančních důvodů byla na této realizaci zvolena starší, levnější a jednodušší skladba difúzně uzavřeného sendviče obvodové konstrukce se skladbou:

 • Sádrokartonová předstěna na hliníkovém roštu vyplněná minerální vatou tl. 40 mm;
 • Parozábrana;
 • Fasádní konstrukce „two by four“ z hranolů 50 x 150 mm vyplněná minerální vatou;
 • Záklop z OSB desek;
 • Pojistná hydroizolace;
 • Dřevěné laťování větrané vzduchové mezery zavěšené fasády;
 • Fasáda z červených cementovláknitých desek.

 • U nových realizací bych doporučoval vzhledem ke stále se zlepšujícímu a rozšiřujícímu se sortimentu poskytovaných materiálů k dřevostavbám použít difúzně otevřenou skladbu.

  Hlavní součástí skladby difúzně otevřeného sendviče je dřevovláknitá 6 – 10 cm tlustá deska, která místo k tomuto účelu zastaralé OSB desky jakoby obalí celý dům. Dřevovláknitá deska slouží k přerušení tepelných mostů, jako pojistná hydroizolace, dá se na ní kotvit laťování. Dřevovláknitá deska je difúzně otevřená, tudíž vlhkost může z konstrukce přirozeně odcházet. U difúzně otevřené skladby sendviče není nutné také používat klasické parozábrany, o jejichž funkci si při ruční aplikaci na stavbě myslím svoje. V difúzně otevřené skladbě sendviče postačí pouze tzv. parobrzda, což může být například OSB deska, která současně poslouží jako podklad pro nosný rošt interiérových předstěn.

  Záklop střechy a střešní krytina:


  Současně se zaklápěním stěn proběhla i kompletace střešního souvrství sedlové střechy se střešní krytinou a pultové střechy s vegetační střechou. Oplechování říms, střešní žlaby a dešťové svody byly realizovány z mědi. Z finančních důvodů byla na této realizaci zvolena starší, levnější a jednodušší skladba difúzně uzavřeného sendviče střešního pláště.

  Skladba sedlové střechy nad 2.NP - podkrovím:

 • Sádrokartonový podhled zavěšený na hliníkovém roštu vyplněný minerální vatou tl. 40mm;
 • Parozábrana;
 • Krokve 200 / 120 mm vyplněné minerální vatou tl. 200mm nebo pohledové kleštiny 2 x 160 / 60 mm;
 • Pojistná folie;
 • Laťování;
 • Střešní krytina CEMBRIT – česká šablon.

 • Záklop pultové střechy s přiznanými krokvemi do interiéru
  Záklop pultové střechy s přiznanými krokvemi do interiéru
  Uzavření domu - záklop stěn, střecha a okna 30.08.2006
  Uzavření domu - záklop stěn, střecha a okna 30.08.2006

  Skladba pultové vegetační střechy v 1.NP:

 • Masivní pohledové krokve;
 • Palubkový záklop tl. 24 mm;
 • Parozábrana, pojistná hydroizolace po dobu výstavby;
 • Dutina tvořená prkny vyplněná polystyrénem tl. 200 mm;
 • Záklop OSB deska;
 • Hydroizolační souvrství vegetační střechy;
 • Drenážní vrstva vegetační střechy;
 • Vylehčená zemina tl. 100 mm s extenzivní výsadbou (netřesky, rozchodníky, trvalky …).

 • Detail zakončení vegetační střechy
  Detail zakončení vegetační střechy

  Okna a vstupní dveře:


  Okna jsou na míru vyrobená dřevěná z EURO profilů a jsou natřena krémovou barvou RAL 9001. Okna jsou zasklena dvojsklem. V přízemí u oken na terasu jsou skleněné plochy opatřeny bezpečnostní folií. Všechny okna jsou klasicky otvíravá a výklopná, některá jsou fixní. V přízemí jsou u vstupu na terasu balkonové bezprahové dveře s prahem pod úrovní podlahy, které umožňují opticky nerušený přechod interiérové podlahy obytné místnosti ve stejné úrovni přímo na terasu tvořenou prkennou palubou.

  Vstupní dveře jsou masivní plné deskové s proskleným bočním otvíracím dílem, který přivádí denní světlo do prostorné vstupní haly. Vstupní dveře mají bezpečnostní kování.

  Okna
  Okna
  Pridat.eu

  PROHLÉDNI SI STAVBU  naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
  © 2001 - 2019:
  TOMÁŠ KLANC
     |    graphic design:
  LLEV
     |    PR:
  IDEALAB