Tesařské konstrukce přístavby a terasy
Tesařské konstrukce přístavby a terasy
Tesařské konstrukce přístavby a terasy
Tesařské konstrukce přístavby a terasy
V červnu 2006 byly na rodinném domě „S obytnou terasou“ ve Slapech provedeny především tesařské konstrukce přístavby a terasy. Tesařské konstrukce jsou řešeny samostatnou dodávkou architektem prověřeného tesaře Martina Slámy z Let u Dobřichovic.

Konstrukce přístavby:


Hlavní nosnou konstrukci přístavby tvoří skeletová masivní rámová konstrukce z rohových nosných stěnových sloupů 180 / 180mm, z vodorovného svlaku ve výšce pozednice 240 / 180 mm a ze střešních krokví 200 / 120 mm. Dřevěná konstrukce je propojená se stávající zděnou nosnou konstrukcí bývalého zahradního domku. Výplňová konstrukce obvodových stěn je řešena jako systém „two by four“ z výplňových stěnových sloupků 50 x 150 mm, které jsou přibité k hlavní nosné skeletové konstrukci. Rozteč sloupků je určena šířkou vložené tepelné izolace na 600 mm. Stěny jsou založeny na základové desce na základových prazích, které jsou tvořeny jedním na ležato posazeným hranolem 50 x 150 mm. Práh je k základové desce přikotvený po cca 1 metru závitovou tyčí DN 12 mm a chemickou kotvou. Nosná konstrukce pultové střechy je řešená s obrácenou skladbou tepelných izolací tak, aby mohly být krokve přiznané do interiéru.

Konstrukce terasy:


Dominantním architektonickým a konstrukčním prvkem celého domu jsou sochařsky řešené nosné sloupy terasy, které jsou díky své výhodné statice a prostorové tuhosti řešeny jako symetrické křížem spojené dvojsloupy ve tvaru písmene „X“. Křížový dvojitý spoj s ozubem je řešený ve vysokém tesařském standardu částečně zadlabaným spojem s přiznaným ozubem, který jsem okoukal od starých tesařských mistrů z Moravy. Trámová konstrukce podlahy terasy z trámů 240 / 180 mm je usazená na patkách a vytváří nosnou konstrukci budoucí dřevěné paluby. Terasa je zastřešená stejnou pultovou střechou, jako interiér obytné místnosti přístavby, krokve 200 / 120 mm jsou přiznané do interiéru terasy.

Tesařský spoj X sloupů na terase
Tesařský spoj X sloupů na terase
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB