Celkový pohled z ulice Ke Klimentce
DALŠÍCH 62 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Celkový pohled z ulice Ke Klimentce
O bnova a dostavba vily „KLIMENTKA“ Ke Klimentce 45 na Smíchově je ukázkou energeticky úsporné a architektonicky zdařilé rekonstrukce funkcionalistické stavby z První republiky. Díky zateplení, výměně oken, rekuperaci, tepelnému čerpadlu a dispozičním změnám, které upravily původní dispozici současným požadavkům na bydlení, získal dům obrovskou přidanou hodnotu a bude dobře sloužit svému účelu ještě dalším generacím.

V roce 2009 měl již původní objekt vydaný demoliční výměr a byl předmětem developerského záměru, který na jeho místě stavěl bytový dům. Díky krizi na realitním trhu se však původní návrh ukázal jako nereálný a proto si dům našel nové majitele.

Původní stav 2009 - obytný pokoj zbytečně zmenšený díky nevyužívané lodgii
Původní stav 2009 - obytný pokoj zbytečně zmenšený díky nevyužívané lodgii
Původní stav 2009 - pohled ze zahrady
Původní stav 2009 - pohled ze zahrady
Noví majitelé naopak našli v původním objektu jeho kvality a ocenili jeho moderní prostorové řešení. Rozhodli se dům rekonstruovat ve funkcionalistickém pojetí. Původní silueta a hlavní hmotové řešení zůstalo zachováno. Bylo provedeno zasklení terasy a tím zvětšení obytného pokoje, v zahradní části domu byl původně vykousnutý půdorys doplněný přístavbou pracovny a vstupu do logického tvaru kvádru, takže dnes nikdo nepozná, že se ve skutečnosti jedná o přístavby. Dispoziční řešení a celková koncepce domu byla již v původním objektu řešena s rozvahou a dostatečným komfortem. Výše zmiňovanými úpravami došlo pouze k rozšíření stávající koncepce a ke zvětšení hlavní obytné místnosti. V podkroví v dětských pokojíčcích byl odstraněný původní záklop podhledu a prostor byl otevřený až do špičky pultové střechy, takže v dětských pokojích mohly vzniknout patýrka na spaní pro děti. Nejednalo se o změnu dispozice, ale pouze o lepší využití původních konstrukcí střechy.

Vzorem pro materiálové a barevné řešení fasád a interiérů byly pro stavebníky realizace funkcionalistických domů a vil, které měli investoři možnost vidět na svých cestách především v jižní Francii. Fasáda je řešena v kombinaci neprobarvená cementové stěrky šedé barvy s přiznanými tahy hladítka omítky, červeného arkýře zasklení původní terasy v obytném pokoji, modrého zastření vstupu včetně modrých vstupních dveří do copilitového zádveří a copilitové zasklení zábradlí terasy v 2.NP u ložnice rodičů. V interiéru se také hodně pracuje s barevnými lakovanými solitéry jednotlivých kusů vestavného nábytku a s dřevěnými obklady stěn a schodiště. Vnitřní dveře jsou provedené na míru ve stavebních otvorech s nadstandardní výškou až do stropu.

Sezení u televize, masivní konferenční stolek z jednoho kusu dubového kmene, svítící plastické obrazy, pozlacený lustr INGO MAUER, dřevěné obklady stěn v ořechové dýze
Sezení u televize, masivní konferenční stolek z jednoho kusu dubového kmene, svítící plastické obrazy, pozlacený lustr INGO MAUER, dřevěné obklady stěn v ořechové dýze
Propojení jídelny a kuchyně, jídelní stůl z masivních hoblovaných dubových fošen s nerezovým podnožím, židle THONET
Propojení jídelny a kuchyně, jídelní stůl z masivních hoblovaných dubových fošen s nerezovým podnožím, židle THONET

Koncepce technického řešení:


Koncepce technických úprav domu je založena na vysušení spodní stavby domu, zlepšení jeho energetické bilance a na přizpůsobení dispozic současnému standardu a představám investora. Na zateplení domu jsme použili polystyren s difúzně otevřenou úpravou, aby stěny fasády mohly tzv. dýchat. Sokl domu je v původní výšce napojen na hydroizolaci spodní stavby větraným vzdušníkem po celém obvodu objektu. Vzdušník slouží k provětrávání základové spáry. Oproti původnímu předpokladu se v průběhu stavebních prací ukázalo, že vlhkost v suterénu nebyla dána vlínáním spodní vody, ale pouze zatékáním vody dešťové. Bylo proto velmi snadné tuto vlhkost ze suterénu odstranit, protože provedením nových dešťových svodů a provedením okapového chodníčky s drenáží byla dešťová voda od základové spáry odvedena.

Střecha domu je nová, větraná s použitím difúzně otevřené skladby, s plechovou krytinou v původní barevnosti. Dešťová voda je vedena skryta ve fasádě do retenční jímky, voda je dále využívána v akumulační jímce na zalévání a splachování na WC.

Dům je vyhříván teplovodními rozvody a vzduchotechnikou. Zdrojem tepla je především tepelné čerpadlo, místnosti domu jsou vytápěny podlahovým topením. Temperování domu a větrání zajišťuje rozvod vzduchotechniky doplněný o rekuperaci, která ukládá přebytečné teplo do akumulačního zásobníku teplé užitkové vody. Důležitou součástí systému vytápění je i krb, který na jedné straně vytápí obytný pokoj a vytváří v něm příjemnou obytnou pohodu, na druhé straně vyhřívá schodišťový prostor a tím celý dům.

Okna jsme vyměnili za nová z profilů Euro, avšak v původním členění. Jejich barevnost jsme upravili vzhledem k celkové koncepci na tmavě šedou. Protože jsme dům zvenku zateplili a vzhledem k tomu, že proporce fasády jsou na funkcionalistické architektuře určující, rozhodli jsme se zvětšit okna stejně jako u vily v Kunicích. Zateplení by opticky zmenšilo okna ze všech stran o několik cm, proto jsme stavební otvory po vybourání původních oken zvětšili o tloušťku zateplení na všechny strany a okna jsme i o stejnou vzdálenost vysunuli směrem k líci fasády.

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Architekt:Tomáš Klanc
spolupráce na PD Kryštof Spilka
Autorský a technický dozor TDI:Tomáš Klanc
Původní autoři:bratři Otto a Karl Kohnovi
Termíny realizace:2010 - projekt
2011 - 2012 - stavba
2012 - kolaudace
2014 - úplné dokončení včetně interiéru a zahrady do zde prezentované podoby
Návrh zahrady:LIVING IN GREEN, s.r.o.
Autor fotografií:Vavřinec Menšl, archiv autora
. 
Generální dodavatel stavby:PEGISAN, s.r.o.
Generální dodavatel truhlářských prací v interiéru:
Truhlářství
TITA, s.r.o.
Zastavěná plocha PŘED98 m2
Zastavěná plocha PO118 m2
Užitná plocha PŘED270 m2
Užitná plocha PO318 m2
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY