Rekonstrukce rodinného domu byla zahájena kompletním vyklizením
Rekonstrukce rodinného domu byla zahájena kompletním vyklizením
Původní teraccové schodiště do suterénu bylo zachováno, teracco bude po dokončení stavby repasováno
Původní teraccové schodiště do suterénu bylo zachováno, teracco bude po dokončení stavby repasováno
V suterénu byly zbourány všechny nenosné příčky a byla snížena podlaha, abychom mohli provést komletní novou hydroiziolaci a tepelnou izolaci spodní stavby
V suterénu byly zbourány všechny nenosné příčky a byla snížena podlaha, abychom mohli provést komletní novou hydroiziolaci a tepelnou izolaci spodní stavby
Původní dřevěné nepohodlné vřetenové schodiště bude nahrazeno novým betonovým dvouramenným, po dobu stavby však staré schodiště poslouží pro manipulaci s materiálem
Původní dřevěné nepohodlné vřetenové schodiště bude nahrazeno novým betonovým dvouramenným, po dobu stavby však staré schodiště poslouží pro manipulaci s materiálem
Z důvodu zvětšení obytného prostoru se v 1.NP (přízemí) vybouraly všechny nenosné příčky
Z důvodu zvětšení obytného prostoru se v 1.NP (přízemí) vybouraly všechny nenosné příčky
Původní lodgie byla propojena s obytným pokojem
Původní lodgie byla propojena s obytným pokojem
Na celé ploše 1.NP (přízemí) byl odstraněn původní štěrkový záklop podlahy až na nosnou konstrukci původního ocelovo-keramického stropu
Na celé ploše 1.NP (přízemí) byl odstraněn původní štěrkový záklop podlahy až na nosnou konstrukci původního ocelovo-keramického stropu
V 2.NP (podkroví) byl odstraněný rabicový podhled, krokve byly zkontrolovány, opraveny popřípadě vyměněny
V 2.NP (podkroví) byl odstraněný rabicový podhled, krokve byly zkontrolovány, opraveny popřípadě vyměněny
Středové nosné pilíře a nosná zeď, na které byla uložena středová vaznice pultové střechy, byla ponechána a doplněna o ŽB věnec a táhla
Středové nosné pilíře a nosná zeď, na které byla uložena středová vaznice pultové střechy, byla ponechána a doplněna o ŽB věnec a táhla
Díky úpravě dispozice byly v 2.NP (podkroví) vybourány všechny nenosné příčky
Díky úpravě dispozice byly v 2.NP (podkroví) vybourány všechny nenosné příčky
Díky úpravě dispozice byly v 2.NP (podkroví) vybourány všechny nenosné příčky
Díky úpravě dispozice byly v 2.NP (podkroví) vybourány všechny nenosné příčky
Na celé ploše 2.NP (podkroví) byl odstraněn původní štěrkový záklop podlahy až na nosnou trámovou konstrukci. Trámy byly zkontrolovány, ošetřeny a příležitostně opraveny.
Na celé ploše 2.NP (podkroví) byl odstraněn původní štěrkový záklop podlahy až na nosnou trámovou konstrukci. Trámy byly zkontrolovány, ošetřeny a příležitostně opraveny.
Na celé ploše 2.NP (podkroví) byl odstraněn původní štěrkový záklop podlahy až na nosnou trámovou konstrukci. Trámy byly zkontrolovány, ošetřeny a příležitostně opraveny.
Na celé ploše 2.NP (podkroví) byl odstraněn původní štěrkový záklop podlahy až na nosnou trámovou konstrukci. Trámy byly zkontrolovány, ošetřeny a příležitostně opraveny.
Z kleštin pultové střechy byl odstraněn původní rabicový podhled, kleštiny budou odstraněny a nahrazeny skrytými ocelovými táhly. Vzniklý prostor bude otevřený až do vrcholu pultové střechy a využitý na patýrka na spaní v dětských pokojích
Z kleštin pultové střechy byl odstraněn původní rabicový podhled, kleštiny budou odstraněny a nahrazeny skrytými ocelovými táhly. Vzniklý prostor bude otevřený až do vrcholu pultové střechy a využitý na patýrka na spaní v dětských pokojích
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB