více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
KRONIKA STAVBY
Obvodové zdivo suterénu je ze ztraceného bednění. To je propojeno s deskou pomocí připravené výztuže, která je propojená s výztuží základové desky.
Obvodové zdivo suterénu je ze ztraceného bednění. To je propojeno s deskou pomocí připravené výztuže, která je propojená s výztuží základové desky.
Konzola stropu nad vstupem do garáže je vynesena ocelovou kosntrukcí. Velký rozpon stropu garáže je kosntrukčně rozdělený na menší pole, které jsou příčně podepřené skrytými ocelovými průvlaky HEA 200.
Konzola stropu nad vstupem do garáže je vynesena ocelovou kosntrukcí. Velký rozpon stropu garáže je kosntrukčně rozdělený na menší pole, které jsou příčně podepřené skrytými ocelovými průvlaky HEA 200.

Strop mezi ocelovými skrytými průvlaky HAE 200 je tvořený skládaným betonovým stropem s betonovými vložkami.
Strop mezi ocelovými skrytými průvlaky HAE 200 je tvořený skládaným betonovým stropem s betonovými vložkami.
Nosná konstrukce podzemních suterénních stěn tvoří půdorysně U, které je zaříznuté na celou výšku podlaží do svažitého terénu.
Nosná konstrukce podzemních suterénních stěn tvoří půdorysně U, které je zaříznuté na celou výšku podlaží do svažitého terénu.

Suterénní obvodové stěny jsou zasypané zhutněnou zeminou do úrovně podlahy 1.NP. Stěny jsou z vnější strany zaizolovaná proti tlakové podzemní vodě PVC folií a tepelně zaizolovaná 200 mm extrudovaným polystyrénem.
Suterénní obvodové stěny jsou zasypané zhutněnou zeminou do úrovně podlahy 1.NP. Stěny jsou z vnější strany zaizolovaná proti tlakové podzemní vodě PVC folií a tepelně zaizolovaná 200 mm extrudovaným polystyrénem.
Připravená konstrukce stropu před zabetonováním. Strop je tvořený příčnými ocelovými skrytými průvlaky HEA 200 a do nich vloženým betonovým trámečkovým skládaným strupem s betonovými stropními vložkami
Připravená konstrukce stropu před zabetonováním. Strop je tvořený příčnými ocelovými skrytými průvlaky HEA 200 a do nich vloženým betonovým trámečkovým skládaným strupem s betonovými stropními vložkami

Připravená konstrukce stropu před zabetonováním. Strop je tvořený příčnými ocelovými skrytými průvlaky HEA 200 a do nich vloženým betonovým trámečkovým skládaným strupem s betonovými stropními vložkami
Připravená konstrukce stropu před zabetonováním. Strop je tvořený příčnými ocelovými skrytými průvlaky HEA 200 a do nich vloženým betonovým trámečkovým skládaným strupem s betonovými stropními vložkami
Připravená konstrukce stropu před zabetonováním. Strop je tvořený příčnými ocelovými skrytými průvlaky HEA 200 a do nich vloženým betonovým trámečkovým skládaným strupem s betonovými stropními vložkami
Připravená konstrukce stropu před zabetonováním. Strop je tvořený příčnými ocelovými skrytými průvlaky HEA 200 a do nich vloženým betonovým trámečkovým skládaným strupem s betonovými stropními vložkami

Nabetonávka kosntrukce stropu suterénu přechází rovnou do základové desky podlahy 1.NP.
Nabetonávka kosntrukce stropu suterénu přechází rovnou do základové desky podlahy 1.NP.
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB