více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
KRONIKA STAVBY
Převzetí základové spáry a podkladní betonové vrstvy
Převzetí základové spáry a podkladní betonové vrstvy

Dolní základová deska suterénu


Podkladní betonová vrstva, která tvoří rovinu pro uložení tepelné izolace a PVC folie
Podkladní betonová vrstva, která tvoří rovinu pro uložení tepelné izolace a PVC folie
Podkladní betonová vrstva, která tvoří rovinu pro uložení tepelné izolace a PVC folie
Podkladní betonová vrstva, která tvoří rovinu pro uložení tepelné izolace a PVC folie
Výztuž betonové základové desky, která je uložená nad tepelnou izolací a PVC folií
Výztuž betonové základové desky, která je uložená nad tepelnou izolací a PVC folií
Výztuž betonové základové desky, která je uložená nad tepelnou izolací a PVC folií
Výztuž betonové základové desky, která je uložená nad tepelnou izolací a PVC folií
Vybetonovaná základová deska s připravenou výztuží na založení suterénní opěrné zdi
Vybetonovaná základová deska s připravenou výztuží na založení suterénní opěrné zdi

Horní základová deska pod přízemím


Pasy pod horní úrovní základové desky, v místě, kde se založení přibližuje terénu musí být pod deskou provedený pas do nezámrzné hloubky
Pasy pod horní úrovní základové desky, v místě, kde se založení přibližuje terénu musí být pod deskou provedený pas do nezámrzné hloubky
Pasy pod horní úrovní základové desky, v místě, kde se založení přibližuje terénu musí být pod deskou provedený pas do nezámrzné hloubky, v místě pod terénem dům stojí jenom na desce jako takové, pasy již nejsou potřeba
Pasy pod horní úrovní základové desky, v místě, kde se založení přibližuje terénu musí být pod deskou provedený pas do nezámrzné hloubky, v místě pod terénem dům stojí jenom na desce jako takové, pasy již nejsou potřeba

Pod základovou deskou jsou rozvedeny přípojky kanalizace, vody a elektra
Pod základovou deskou jsou rozvedeny přípojky kanalizace, vody a elektra
POd podkladní beton se pokládá vyrovnávací vrstva ze štěrku
POd podkladní beton se pokládá vyrovnávací vrstva ze štěrku

Čertvě položená PVC folie na horní úrovni základů
Čertvě položená PVC folie na horní úrovni základů
Čerstvě vybetonovaná ŽB základová deska, která je uložená na tepelné izolaci a PVC folii
Čerstvě vybetonovaná ŽB základová deska, která je uložená na tepelné izolaci a PVC folii
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB