L áska k blízkému východu ovlivnila pana Miroslava jak v přístupu ke konstrukci domu, tak i při zařizování interiéru. I když tak z pracovny na galerii můžeme obdivovat středočeská panoramata krásné krajiny v okolí Slap, vůně orientu jemně prostupuje celým domem. Života v Praze jsem se za celý život nabažil dostatečně. Když jsem začal uvažovat o dalším kroku a hodnotil mezi stavbou vlastního domu a koupí bytu, zasáhl osud. Zdědil jsem pozemek s chatou v krásné krajině kousek od Slapské přehrady a definitivně jsem se rozhodl, že se na stará kolena přesuneme z města pryč. I když dojíždím do práce prakticky každý den, zpátky už bych se nevrátil.

Realizace domu


Při hledání vhodného partnera k výstavbě jsem začal asi jako každý, hledáním inspirace. Na internetu se mi zalíbily realizace atypických dřevostaveb architekta Tomáše Klance, takže jsem si s ním domluvil schůzku a začali jsme spolu jednat. Původní záměry a představy se po konfrontaci s architektem transformovaly a nakonec jsme po několika variantních řešeních přistoupili k realizaci domu v této podobě. Protože se ve své profesi pohybuji ve stavebnictví, jedním z mých hlavních požadavků byla realizace svépomocnou koordinací subdodavatelů. O domě na klíč jsem z finančních důvodů neuvažoval. Architekt Tomáš Klanc tak na stavbě fungoval nejen jako autor idey domu, ale také jako autorský dozor a částečně i jako technický dozor. Já jsem si zajišťoval veškeré dodavatelské práce a díky své důslednosti se mi podařilo stavbu dokončit ve velmi krátké době (kolaudace proběhla za 12 měsíců od počátku stavby)

Idea domu


Protože děti už mám odrostlé, dům má primárně sloužit dvěma lidem a příležitostnému přespání hostů. Původní zděná chata se zbořila, na jejích základech ale stojí levá jednopodlažní podsklepená část domu. Pravá patrová část domu je založená na patkách a pilířích, konstrukce podlahy a vstupní terasy je cca 1 metr nad úrovní svažitého terénu. Charakteristickým rysem domu je jeho celková silueta, která je podpořená lomeným půdorysem a postupně gradujícími rovinami pultových vegetačních střech, z nichž se dešťová voda sofistikovaně slévá do jednoho místa okapu. Dispozici tvoří hlavní ložnice se šatnou a koupelnou, hostovská ložnice s malou šatnou a koupelnou a hlavní obytný prostor s kuchyní, ze kterého se po schodech dostaneme na otevřenou galerii v podkroví, kde je umístěná pracovna. Hlavním tématem interiéru je přiznaná trámová konstrukce nosného skeletu dřevostavby, stropní trámy se záklopem z biodesek a hrázděné akumulační stěny z režného zdiva.

Kombinované vytápění


Velmi spokojený jsem se systémem vytápění. Máme solární panely, které ohřívají vodu užitkovou i na vytápění, krbovou vložku se stejným zapojením a když nefunguje jedno ani druhé nastupuje tepelné čerpadlo. Když je i to ve velké zimně neefektivní, spíná elektrokotel. Systém je to poměrně sofistikovaný a náročný na nastavení, což je asi jeho jediná nevýhoda. Jinak ale funguje sám, sám se reguluje a udržuje požadovanou teplotu. I když vstupní investice nebyla malá, věřím, že se časem vrátí. V domě bydlíme už pět let a průměrné náklady na jeho provoz jsou velmi nízké.

Výstavba pokračuje


Interiér zařizujeme postupně, po pěti letech nám například stále ještě chybí některé interiérové dveře. Taky potřebuji vybudovat další knihovnu, protože všechny mé knihy ještě stále nenašly své pevné místo. S vervou jsem se v uplynulém roce pustil do budování Perské zahrady s jezírkem, jejíž stavbu jsem začal letos v létě a proto ještě není zdokumentovaná na fotkách. Kdybych měl stavět znovu, nebylo by toho moc, co bych udělal jinak. Asi bychom o metr rozšířili obývák, ale není to nijak zásadní. Samozřejmě že za pět let se člověk zase někam posunul a viděl spoustu nových věcí, ale s domem tak, jak ho architekt Klanc vymyslel a jak jsem ho před pěti lety postavil, jsem dnes maximálně spokojený.

Technické parametry:
Velikost pozemku: 1 020 m2
Zastavěná plocha: 120 m2
Podlahová plocha: 160 m2
Spodní stavba: Dům je částečně podsklepený v místě původní chatky, jinak je konstrukce dřevostavby založená na patkách a pilířích, podlaha přízemí a terasy je cca 1 metrnad úrovní svažitého terénu.
Stavební systém: Hlavní nosná konstrukce domu je do interiéru přiznaný skelet z masivních sloupů, stropních trámů a krokví. Obvodové stěny jsou řešené jako sendvič a jsou tvořené nenosnou výplní „two by four“. Vnitřní příčky jsou vyzdívané do přiznaného dřevěného skeletu z režného tepelně akumulačního zdiva z pálených cihel.
Tepelná izolace: Sendvič vyplněný difúzně otevřenou minerální vatou. Stěny, podlaha na patkách a střecha je zaklopena ještě dřevovláknitou deskou, která je také difúzně otevřená a slouží jako doplňková izolace k přerušení tepelných mostů.
Fasáda: Provětrávaný fasáda z palubek ze sibiřského modřínu v termowood úpravě. Střecha: Pultová s důmyslně řešenými sklony tak, že se všechny sklony potkávají v jednom místě. Střešní krytina: Vegetační střecha
Okna: Eurookna
Zasklení: Dvojsklo
Podlahy: Dřevěné masivní, keramická dlažba
Vytápění: Solární panely, krbová vložka, tepelné čerpadlo, elektrokotel
Topení: Teplovodní podlahové doplněné žebříčkem v koupelně
Skladba stěny od interiéru:
- Sádrokarton
- Instalační mezera vyplněná minerální vatou tl. 5 cm
- OSB deska s přelepenými spoji, která plní funkci parobrzdy a prostorového zavětrování dřevostavby
- Trámová konstrukce „two by four“ vyplněná minerální vatou tl. 150 cm
- Vnější záklop z dřevovláknitých desek tl. 60 cm
- Provětrávaná dřevěná fasáda na latích
Celková tloušťka stěny: 350 mm


Energetická náročnost domu: nízkoenergetický standard „A“ br>

Slovo architekta:


Zkušenosti architekta získané přímo na stavbách, empatie ke klientovi a nezaměnitelná idea domu jsou podmínkou pro poctivou architekturu, jež vytváří díky autentickému příběhu přidanou hodnotu pro investory a jejich nemovitosti, a odlišuje tak běžnou výstavbu od té jedinečné. To je i příklad tohoto atypického domu, který mám velmi rád a jehož přívětivá a zabydlená atmosféra mě vždy při každé návštěvě nabije tak, že mám zase chuť do další práce. Navrhováním atypických rodinných domů a pomáháním investorům v realizaci rezidenční výstavby dřevostaveb, kombinovaných staveb, zděných domů i rekonstrukcí se zabýváme u nás v ateliéru již více jak 12 let. Svůj první experimentální dřevěný dům jsem postavil již na konci 90-tých let ještě jako studen v době, kdy se nám mohlo o současném sortimentu materiálů a stavebních postupů moderních dřevostaveb jenom zdát.

Slovo stavebníka:Slovo redaktora:


Při našem příjezdu se široké okolí stavby topilo v husté mlze a dům z ní tak přímo magicky vystoupil, až když byl člověk doslova nadosah. Intimní a uzavřená atmosféra tak ještě umocnila dojem jiného světa, ve kterém jsme se ocitli hned při vstupu na pozemek. I když je práce kolem domu i v samotném interiéru ještě dost a dost, panu Miroslavovi a jeho přítelkyni se kompaktní dům na okraji malé vsi podařilo zabydlet úctyhodně rychle a s velkou grácií. Asi nikdo by při pohledu na moderní dřevěnou stavbu neřekl, že prvotním záměrem investora bylo vybudovat na místě původní malé chaty srub. Své rozhodnutí pan Miroslav po dialogu s architektem Klancem a na jeho doporučení nakonec přehodnotil a dnes je za to rád. I když se často zlobí s řemeslníky, kterých je ještě občas potřeba, je na něm vidět, že by své nové bydlení neměnil.

Připravila pro časopis Dřevo & Stavby Dagmar Šimonová


naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB