D ne 12. 2. 2008 byl za přítomnosti investora, stavební firmy Ladislava Šímy, architekta a technického dozoru ing. arch. Tomáše Klance položen základový kámen vily s bazénem v Dolních Břežanech a bylo provedeno odborné vytýčení objektu geodetem. Na celé ploše stavby byla sejmuta ornice v mocnosti cca 20cm a byla uložena na mezideponii pro pozdější využití.

Pokládka základového kamene. Vlevo stavební firma Ladislav Šíma, uprostřed investor a vpravo architekt a technický dozor ing. arch. Tomáš Klanc
Pokládka základového kamene. Vlevo stavební firma Ladislav Šíma, uprostřed investor a vpravo architekt a technický dozor ing. arch. Tomáš Klanc
Dům byl vytýčen geodetem podle projektové dokumentace zpracované atelierem KLANC, byla stanovena úroveň ±0,000 v přízemí na úrovni +15 cm od obrubníku přilehlého chodníku. Stavba byla v rozích osazena lavičkami tak, aby bolo možné znovu kdykoli z pomocí natažených provázků mezi lavičkami znovu stanovit přesný tvar domu. Obrys výkopů byl pro lepší orientaci bagristy při provádění výkopů obsypán vápnem.

Obrys domu byl obsypán vápnem, v rozích jsou usazené lavičky, za pomoci natažených provázků z laviček je možné kdykoli znovu stanovit přesné obrysy domu.
Obrys domu byl obsypán vápnem, v rozích jsou usazené lavičky, za pomoci natažených provázků z laviček je možné kdykoli znovu stanovit přesné obrysy domu.
Obrys domu byl obsypán vápnem, v rozích jsou usazené lavičky, za pomoci natažených provázků z laviček je možné kdykoli znovu stanovit přesné obrysy domu.
Obrys domu byl obsypán vápnem, v rozích jsou usazené lavičky, za pomoci natažených provázků z laviček je možné kdykoli znovu stanovit přesné obrysy domu.
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB