Vstup do obytného prostoru - jídelna
DALŠÍCH 21 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Vstup do obytného prostoru - jídelna
D ům je navržený pro partnery s odrostlými dětmi, kteří si pro sebe chtěli postavit atypický, ale přitom nízkoenergetický dům. Dům je navržený na svažitém pozemku na místě původní zděné chatky, jejíž základy jsou ponechány v levé podsklepené přízemní polovině domu. Na toto malé zděné jádro je jakoby nabalená trámová dřevostavba na patkách.

IDEA


Navrhované konstrukce – především zdi, římsa, terasa, okna či dveře - jsou brány nejen jako dělící a stavební prvky, ale také jako prostorovo – výrazově tvorné prostředky s důrazem na celkovou siluetu objektu. Prostorové členění objektu je tvořeno dvoupodlažní ustupující hmotou, jejíž hlavní prostorovo tvorný aspekt je silueta hlavní římsy, která je tvořena dynamickým průnikem různých rovin pultové vegetační střechy. Tato střecha je důmyslně řešena tak, že veškeré dešťové vody jsou svedeny do jednoho místa na zadní - západní fasádě.

DISPOZICE


Dům je orientovaný do zahrady přes trojúhelníkovou zastřešenou terasu, která plní jak obytnou, tak vstupní funkci. V levé přízemní části domu se nachází dvě ložnice se samostatnými koupelnami a šatnami. Pravá patrová část domu je řešená jako loft s kuchyní, jídelnou a obývákem v přízemí a otevřenou galerií s pracovnou v patře. Nezaměnitelného ducha interiéru domu tvoří přiznaná trámová konstrukce nosného skeletu dřevostavby, přiznané trámy s palubkovým záklopem stropů a krovu, vyzdívané hrázděné příčky z nepálených cihel a množství interiérových dekorací s cestovatelskou tematikou především z Persie (dnešního Íránu) a blízkého východu. Nad vstupem směrem z terasy je v pásovém okně, které prosvětluje celou vnitřní chodbu, vitráž Perského boha Mithry - odtud také pochází název domu „Peršan“.

Vstupní chodba a dveře s kulatým oknem
Vstupní chodba a dveře s kulatým oknem
Obytný prostor - sezení u krbu je obklopeno vestavnými knihovnami
Obytný prostor - sezení u krbu je obklopeno vestavnými knihovnami
Pracovna a galerie s knihovnou
Pracovna a galerie s knihovnou
Ložnice
Ložnice

KONTRUKCE A VYBAVENÍ DOMU


Na stavbě je použito moderní architektonické tvarosloví s využitím klasických stavebních postupů – tesařské, zděné a hrázděné konstrukce. Obvodové konstrukce jsou řešeny kompletně jako difúzně otevřené. Sendvič stěny je vyplněný tepelnou izolací z minerální vlny. Na vnitřní straně je pod sádrokartonovou předstěnou parobrzda – OSB deska p+d s přelepenými spoji. Na vnější stran pod palubkovým obložením je záklop s dřevovláknitých desek tl. 100 mm HOFATEX UD. Obdobné skladby je použito na střeše a na podlaze 1.NP na patkách nad terénem. Fasáda je obložená palubkami ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy, na střeše je extenzivní vegetační souvrství s cca 10 cm substrátu.

Vytápění domu je podlahové, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, interiérová krbová vložka s výměníkem a solární kolektory na střeše. Jedná se o nízkoenergetickou stavbu.

Dům byl postavený svépomocnou koordinací více dodavatelů, tesařské konstrukce jsou zpracované na místě stavby vše pod dozorem architekta, který vykonával po dobu hrubé stavby jak autorský, tak i technický dozor TDI. Dokončovací práce si investor koordinoval sám.

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Architekt:Tomáš Klanc
TDI:Tomáš Klanc
.
Zastavěná plocha:120 m2
Podlažní plocha:160 m2 včetně galerie
30 m2 venkovní zastřešená vstupní obytná terasa
Stavební náklady:4 mil. Kč - ceny a DPH z roku 2008
Dodavatel tesařských konstrukcí:TESO - Jánošík
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 21 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB