N ová stavba rodinného domu se standardním vybavením při použití standardního konstrukčního řešení stojí 8 tis. Kč/m3 (vč. DPH) obestavěného prostoru. Při výpočtu kubíkové ceny je nutné sečíst objem všech konstrukcí v suterénu včetně základů, přízemí, patra včetně stropů a krovu včetně nevyužívaných prostor půdy. Pro velmi orientační odhad výšky konstrukce domu poslouží průměrná konstrukční výška podlaží 3,6 metru. Světlá výška podlaží je sice obvykle jen 2,6 metru. Ten metr navíc je rozdíl mezi světlou a skutečnou konstrukční výškou podlaží včetně skrytých konstrukcí základů a střechy zprůměrováno na obvykle dvoupatrový dům.

Tento výpočet se týká pouze domu jako takového. V ceně je zahrnuto vybavení domu pevně spojené s konstrukcí: základy, izolace, zdi, stropy, střecha, topení, elektro, sanita, podlahy, obklady, dveře, okna … Naopak v ceně nejsou zahrnuté terénní a zahradní úpravy okolí domu, oplocení, přípojky a samozřejmě vybavení domu nábytkem. Tento výpočet není skutečným rozpočtem, to je až součet cca 1 000 položek skutečně na stavbě použitých materiálů a služeb (cihly, beton, zedník, kotel,…). Přesto kubíkový výpočet ceny domu je v celku přesný a ukazuje Vám, za kolik je reálné dům postavit. Mezi cenou domu a jeho velikostí vyjádřenou obestavěným prostorem (objemem v m3) je přímá úměra, přes kterou nejede vlak.

Poměr mezi cenou hrubé stavby a dokončovacích prací včetně vybavení domu je zhruba 3/5 a 2/5. Realizace hrubé stavby ale i dokončovacích prací se dá zlevnit jedině zmenšením domu v podobě racionální optimalizace dispozice, nebo výstavbou svépomocí. Naopak nejvíce se na celkové ceně domu do plusu projevují požadavky na kvalitnější architektonické a stavební řešení detailů například při použití pohledového betonu, realizace pasivního standardu, netypických nebo exotických materiálů nebo přiznaných nosných konstrukcí.

Svépomocným způsobem realizace respektive svépomocnou organizací více dodavatelů, na které si na každého zvlášť děláte výběrové řízení, se dá ušetřit cca 20% z ceny realizace stavby.


Musíte ale počítat s tím, že tento způsob realizace není pro každého a je pro jednoho člena rodiny minimálně na poloviční úvazek. Také se často stane, že se tímto způsobem výstavby stavba protáhne z obvyklého 1 roku na 2 roky i více ... Jako příklad uvádím dvě ze svých starších realizací svépomocí, která jsou prototypem tohoto způsobu výstavby, abyste měli kvalitativní i kvantitativní srovnání:

Rodinný dům „U potoka“
Rodinný dům „Na louce“

Naopak v případě nadstandardních požadavků na vybavení domu a jeho architektonický vzhled se cena domu zvedne z původního kubíkového výpočtu o cca 10%.


Jako příklad uvádím jednu ze svých starších realizací, která je svým vzhledem a vybavením prototypem takové stavby, abyste měli kvalitativní i kvantitativní srovnání:

Vila s bazénem

Nemusíte se ale bát, že cenu určuje někdo za Vás. Cena domu je do poslední koruny přesně taková, jakou Vy zaplatíte a jakou se rozhodnete zaplatit. Jste to Vy, kdo určuje velikost domu, kdo vybírá standard dokončovacích prvků. Nezapomeňte ale na to, že dokončovací práce především interiéru a fasády jsou právě to, co na domě budete každý den používat a na co se budete muset každý den dívat. Estetický a kvalitativní rozdíl mezi běžným standardem řekněme z HORBACHU nebo kvalitnějšími specializovanými výrobci a dodavateli je až na výjimky evidentní, žel k naší smůle je tento rozdíl i cenový.
Pridat.eu

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB