Pohled od vstupu
DALŠÍCH 27 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Pohled od vstupu
S važitý pozemek dřevěného domu „Na louce“ je první v řadě 4 samostatně stojících rodinných domů na okraji obce na vyvýšenině nad málo frekventovanou obslužnou komunikací Kozolupy – Mořina. Objekt rodinného domu rozděluje relativně úzký pozemek na přední - vstupní a zadní - obytnou zahradu. Do vstupní zahrady - na západ je dům orientovaný hlavním štítem a zastřešeným zápražím, na které ústí dveře hlavního vstupu a podávací výsuvné okno a vstup z kuchyně. Vstupní zápraží, klienty nazývané po americku „porč“, je zastřešeno předsazenou částí prvního patra a symetrickou dvojicí plochých střech na subtilních dřevěných sloupech připomínajících křídla. Na druhou stranu do obytné zahrady - na východ s výhledem na panorama krasové oblasti Mořina se dům otvírá L-kovou kompozicí hmot tvořenou dvoupatrovým prosklením obytného prostoru s galerií a přízemní přístavbou dětského pokoje.

Všechny viditelné a přiznané části dřevěné konstrukce domu přiznané konstrukční trámy, na sebe navazující roviny střech, průběžné římsy, křídlo imitující zastřešení zápraží a prosklené plochy obytného prostoru fungují nejen jako dělící a stavební prvky, ale také jako výrazotvorné prostředky s důrazem na celkovou dynamickou siluetu objektu podpořenou gradací ustupujících hmot. Záměrně přetažené štíty a chrliče zadlabané ve skutečných konstrukčních trámech doplňují celkovou kompozici stavby. Přetažené štíty jakoby obráceně – inverzně negují na typových projektech domů zprofanovanou polovalbu tím, že jí jakoby obracejí naruby a z něčeho, co všude jinde siluetu domů sesekává a uzemňuje, zde ji naopak graduje a podporuje. Chrliče jsou také opomíjený architektonický prvek, který zbavuje investora starosti o každou zimu námrazou poškozené klasické okapy.


Architektonické řešení:


Prostorové a výškové členění domu vychází ze svažitosti pozemku. Dům je řešený jako raumplan po půlpatrech, každá ze 4 výškových a 3 půdorysných částí domu má svoji funkci a své specifické materiálové a konstrukční řešení. Suterén obsahující technické a skladovací prostory spolu s ložnicí rodičů nad ním v prvním patře tvoří zděné stabilizační a tepelně akumulační jádro domu. Proti tomu patrový obytný prostor s otevřenou galerií je čistá trámová dřevostavba vyplněná sendvičovým stěnovým systémem two by four s provětrávanou palubkovou fasádou ze smrkových fošen, která je na zděné akumulační jádro jakoby nabalená. Dřevěná konstrukce je založená ve vzduchu na patkách a veškeré nosné prvky trámové konstrukce jsou jak v interiéru tak exteriéru přiznané, čímž vzniká nezaměnitelná teplá vnitřní atmosféra na hony vzdálená běžné Ytongovo polystyrénovo kontaktní výstavbě. Přetažené vodorovné trámy, jsou záměrně ponechány v původní délce nezkrácené, tvoří chrliče, které podtrhují dynamickou siluetu celého domu. Galerie s hostinským pokojem předsazená nad vstupem a zahradní přístavba dětského pokoje s pultovou střechou završují kompozici zděných a dřevěných hmot a doplňují ji o třetí materiál na fasádě o cembonitové desky. Spárořez cembonitovýh desek je čistě z důvodů radosti z kreativního přístupu doplněn o vkládané odřezky palubek.

Pohled z jihu
Pohled z jihu
Pohled ze zahrady sousedního domu
Pohled ze zahrady sousedního domu


Detail vstupní fasády - zastřešený porč
Detail vstupní fasády - zastřešený porč
Detail jižní fasády - chrliče na dešťovou vodu
Detail jižní fasády - chrliče na dešťovou vodu

Koncepce interiéru:


Výhledy a průhledy do okolní krasové krajiny jsou součástí architektury domu a jsou při pohledu z interiéru jakoby zarámované v prosklených plochách vymezených přiznanou nosnou konstrukcí domu. Výškové členění po půl patrech šetří investorům drahocenný vnitřní prostor tím, že dům v podstatě nemá žádné klasické chodby. Ze schodiště jsou přímo přístupné jednotlivé výškové i půdorysné části domu přímo. Kromě ložnic, sklepa a koupelen jsou všechny části centrálního patrového vnitřního obytného prostoru řešeny bez vnitřních dělících příček pouze jako jeden velký, přesto však prostorově půdorysně i výškově členěný, obytný pokoj.

Interiér obytného prostoru - propojení jídelny a kuchyně
Interiér obytného prostoru - propojení jídelny a kuchyně
Interiér obytného prostoru - jídelna a průhled na zahradu
Interiér obytného prostoru - jídelna a průhled na zahradu

Stárnutí domu a jeho nezaměnitelná duše:


Dům není úplně dokončený a díky přirozenému stárnutí dřeva, které tvoří většinu vnitřních a vnějších povrchů, ani nikdy nebude jako ze škatulky. Nevadí mi, když některé detaily na domu nejsou dořešené, dokonce ani dodělané. Dům není přece věc, kterou si koupíte v katalogu, a po předání klíčů ji budete do smrti používat jako auto. Rodinný dům je v tomto případě živý organizmus, který se stane nedílnou součástí životního stylu jeho obyvatel. Tato nedokonalost mu neubírá, spíše naopak mu přidává na autentičnosti a nezaměnitelné příjemné vnitřní atmosféře. Při vstupu do této dřevostavby s přiznanými konstrukčními prvky díky příjemné atmosféře vytvořené pohodovými obyvateli domu mám při každé návštěvě neodbytný pocit, že bych zde chtěl zůstat, a na bydlení v hektickém a hlučném velkoměstě zapomenout.

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Architekt:Tomáš Klanc
Technický dozor:Tomáš Klanc
Koordinátor výstavby:Tomáš Klanc
Spolupráce na PD:Kryštof Spilka, Petra Veselá
Autor fotografií:Vavřinec Menšl, archiv autora
.
Podlažní plocha:200 m2 obytné plochy, 6+1
Stavební náklady:3,5 mil. Kč - ceny a DPH z roku 2006
Způsob realizace:svépomocná organizace více dodavatelů
subdodavatel tesařských prací - Martin Sláma z Let
Autor fotografií:vřinec Menšl, archiv autora
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 27 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB