více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
POHLED ZE ZAHRADNÍHO ALTÁNU
DALŠÍCH 14 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
POHLED ZE ZAHRADNÍHO ALTÁNU
Novostavba rodinného domu je navržená na místě zatím volné rohové mírně svažité parcely u vstupu do uzavřeného bloku rezidenčních vil v ulici V Americe, ve Vysokém Újezdě. Ulice V Americe je nově rozparcelovaná lokalita v rámci rozšíření obce Vysoký Újezd, developer území je CRESTYL real estate, s.r.o. Většina pozemků v lokalitě V Americe je již zastavěná. Jedná se o exkluzivní místo, rodinné domy v lokalitě jsou většinou individuálně navržené a jsou vyšší architektonické hodnoty. Novostavba splňuje požadavky územního plánu. Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a garáží pro dvě auta. Podlažnost rodinného domu jsou dvě nadzemní podlaží – přízemí a podkroví. Dům je zastřešený kombinací sedlové a ploché střechy. Zastavěnost pozemku je cca 16 %.

Zde je možno si prohlédnout panoramatické záběry z exteriéru.

POHLED Z ULICE
POHLED Z ULICE
POHLED ZE SADU
POHLED ZE SADU

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ


Ulice V Americe díky svému tvaru protáhlého oválu vytváří uzavřený blok cca 12 domů, který je ze severní strany ohraničený lesem, z jižní golfovým resortem. Západním směrem se celá lokalita mírně svažuje do malého údolí, z východní strany je do lokality hlavní přístup z centra obce. Umístění domu na rohové parcele je po dlouhém zvažování výhod a nevýhod oslunění a zastínění stavby nakonec zvoleno v západní části pozemku tak, že dům je většinou svých obytných místností orientovaných do jižní a východní zahrady. Ze západní především v létě příliš osluněné strany je tak dům a na obytný prostor navazující zastřešená terasa krytá. Umístění domu na pozemku vychází na severní straně ze stávající uliční čáry, která je cca 8,4 metrů od uličního plotu. Ze strany ulice je na pozemek i do domu hlavní vstup. Z východní a jižní strany pozemek nemá díky svému rohovému umístění žádného souseda, tímto směrem je i nejhezčí výhled. Ze západní strany je díky nepravidelnému tvaru pozemku vzdálenost od hranic pozemku proměnná, v nejužším místě je 3 m. Na západní straně na pozemek navazují zahrady dříve postavených rodinných domů, většina z nich má na pozemcích již vzrostlou zeleň. Tímto směrem je také hezký výhled, je zde však větší rušivý vizuální kontakt se sousedními pozemky. Důležitým prvkem urbanistického řešení pozemku je dvojice doplňkových staveb, které spolu s hlavní stavbou rodinného domu do L-ka tvoří promyšlenou kompozici. První doplňková stavba je zahradní sklípek, který je ukrytý pod zemním valem. Druhá doplňková stavba je zahradní altán, který val zakončuje z jižní strany. Altán tvoří protipól domu, stojí na nejvyšším místě na pozemku a je z něho hezký výhled nejenom na vlastní dům, ale i na západní – odvrácenou stranu za domem.

ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ


Novostavba je řešená jako gradující kompozice několika hmot. Horizontální hmota s plochou střechou a se zvýrazněnou římsou zastřešení teras, krytého ochozu a vstupu je doplněna patrovou částí. Sedlová střecha je na obou stranách doplněná o 2 velké vikýře s pásovým oknem. Výška podlahy ±0,000 v 1.NP přízemí je na úrovni upraveného původního terénu, respektive terén je -0,150 pod úrovní podlahy. Nadmořská výška ± 0,000 je cca 412,60 m. n. m. Patrová část novostavby je zastřešená sedlovou střechou o sklonu 40°, okapová římsa je ve výšce +4,000 m, hřeben střechy je ve výšce +7,900 m. Přízemní část novostavby je zastřešená plochou střechou, výška atiky je +3,500 m. Vše je měřeno od úrovně podlahy ±0,000 v 1.NP v přízemí.

Výše popsaná gradace hmot je podpořena i rozdílným materiálem použitým na jednotlivých částech domu. Patrová hmota domu je obložená dřevěnou palubkovou fasádou ze sibiřského modřínu. Přízemní část domu stejně jako vikýře a střešní krytina sedlové střechy je z falcovaného plechu RHEINZINK, tmavě šedého s patinou. Stěny kolem zastřešené obytné terasy, stejně jako opěrná zeď zemního valu směrem do zahrady jsou obložené kamenem z regionální žuly spárované jako suchá zídka. Zastřešené ochozy kolem domu, zastřešený vstup a zastřešená terasa jsou pod vykonzolovanou stříšky, která má vnější povrchovou úpravu ze záměrně barevně kontrastní bílé / světle šedé kontaktní omítky. Prosklené stěny, které propojují interiér se zahradou, a jednotlivá okna, která rámují výhledy, jsou hliníková, barva rámů je antracitová RAL 7016. Před všemi okny jsou předokenní žaluzie, které stíní interiér a napomáhají termoregulaci celého domu. Barevně zvýrazněné vstupní dveře a stejně zvýrazněné vystouplé rámy kolem sedacích oken ve štítech jsou z předzvětralé mědi. Prosklená stěna vedle hlavního vstupu do vstupní haly a šatny je z copilitů. Zámečnické prvky jsou natřené matnou kovářskou barvou. Všechny výše popsané architektonické prvky nejsou pouze části stavby plnící očekávanou funkci, ale tvoří nezaměnitelný jedinečný vzhled celého domu. Jednotlivé architektonické, konstrukční i funkční prvky jsou záměrně přiznávané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost detailu je klíčová vlastnost finálního vlídného a přirozeně zabydleného pocitu ze stavby.

DISPOZICE


Na vstup do domu směrem z ulice navazují kromě garáže pro 2 auta i velká šatna. Hlavní komunikační prostor celého domu je schodišťová hala, ze které se vstupuje přes posuvné skleněné dveře do soukromé ložnicové části majitelů domu a do hlavního propojeného obytného prostoru. Z haly je přístupné i podkroví po schodišti, pod kterým je ukryté WC pro návštěvy. Soukromá ložnicová část se skládá z dvojice velkých oddělených ložnic. Jedna má samostatnou šatnu, druhá má šatnu řešenou vestavnou skříní. Mezi ložnicemi je velká společná rodinná koupelna. Z chodby je dále přístupná místnost domácích prací s prádelnou a office s pracovním stolem a policemi na dokumenty. V podkroví se nachází pokoje pro hosty, které jsou řešené jako dva samostatné apartmány, každý s velkou ložnicí pro 4 osoby a samostatnou koupelnou s WC. V podkroví je ještě společná herna a komora. Hlavní propojený obytný prostor se skládá z jídelny, kuchyně a obytného pokoje. Všechny tři prostory jsou na jednu stranu propojené, přesto dostatečně dispozičně oddělené. Mezi kuchyní a jídelnou je kuchyňský ostrůvek. Obytný pokoj je částečně oddělený kamennou stěnou s vestavnými knihovnami a s vestavným krbem. Na kuchyň navazuje spíž – černá kuchyně, která je přístupná skrytími dveřmi vedle vysokých skříní se spotřebiči. Pracovní plocha v kuchyni je osvětlená oknem. V přízemí se ještě nachází hobby místnost se samostatným vstupem ze zahrady a technická místnost s plynovým kotlem a rekueprací.

PŮDORYS PŘÍZEMÍ
PŮDORYS PŘÍZEMÍ
PŮDORYS PODKROVÍ
PŮDORYS PODKROVÍ

INTERIÉR


Interiéry jsou kompletně navržené na míru a budou realizované dle individuálního návrhu architekta. Rozhodujícím prvkem celého interiéru především schodišťové haly a hlavního propojeného obytného prostoru je prosklená střecha, která přivádí dostatek světla i do méně prosluněných místností. Všechny hlavní obytné místnosti jsou v 1.NP – přízemí propojené se zahradou, ta se tak díky velkým proskleným plochám oken stává součástí interiéru. V hlavním obytném prostoru i v celém podkroví je dalším důležitým interiérovým prvkem do interiéru přiznaná trámová dřevěná konstrukce stropu a střechy. Trámy jsou z lepených smrkových hranolů, záklop trámů je z akustických biodesek. Interiér je dále tvořen kombinací omítnutých stěn, celostěnových kamenných a dřevěných obkladů. Ty spolu vždy navazují do sestav dveří a vestavných skříní tak, aby se přehledným a uceleným hmotovým způsobem tvaroval dům i z interiéru. Podlaha v celém domě je z dubových třívrstvých parket skládaných do francouzského stromečku. Koupelny mají na stěnách a na podlaze betonové stěrky nebo velkoformátové dlaždice. Všechny výše popsané interiérové principy doplněné o vhodné dekorace, designová i běžná svítidla, kusové koberce a kusový nábytek společně tvoří barevně a materiálově sjednocený celek, který je díky svému vrstevnatému detailu nezaměnitelný, přesto vlídný a komfortní.

Zde je možno si prohlédnout panoramatické záběry z interiéru.

INTERIÉR SCODIŠŤOVÉ HALY
INTERIÉR SCODIŠŤOVÉ HALY
iNTERIÉR PROPOJENÉ JÍDELNY A KUCHYNĚ
iNTERIÉR PROPOJENÉ JÍDELNY A KUCHYNĚ
INTERIÉR OBYTNÉHO POKOJE
INTERIÉR OBYTNÉHO POKOJE

ZAHRADA


Hlavním principem zahradního řešení celého pozemku je jiho-východní orientace pobytové části zahrady, která je chráněna proti přímým pohledům chodců z ulice zemním valem. Ten je ze strany zahrady podepřený kamennou zdí, směrem do ulice je vysvahovaný. Val je osázený většími stromy a keři. Val se zatáčí podél východního okraje pozemku a spolu s L-kovou dispozicí domu uzavírá vnitřní soukromou část zahrady ze třech stran do tvaru písmene C. Val je zakončený na jižní straně zahradním altánem, na který navazuje vodní prvek - biotop s kamennou hrází a vodními rostlinami. Součástí biotopu je i hlubší koupací částí o velikosti 3 x 10 m a hloubkou 2 metry. Koupací část biotopu je přístupná přímo ze zastřešeného altánu. Voda v biotopu cirkuluje a přitéká z vodopádu. Celou kompozici zahrady uzavírá z jižní strany ovocný sad, v sadu je včelín. Včelařství je koníček pána domu. Pobytová část zahrady je v prostoru bezprostředně navazujícím na dům řešená střiženým trávníkem, převážná část zahrady je bezúdržbová louka z vyšších trav a bylin. Před domem z uliční strany je půdorysně rozměrný a nízkou krmenou zídkou ohraničený květináč oddělující manipulační prostor zpevněné plochy před garáží od přístupového chodníčku mezi brankou a hlavním vstupem do domu. Tento květináč je určený pro okrasnou výsadbu keřů a vysokých okrasných travin. Před uliční fasádou je navržený jeden středně velký strom s výraznou korunou například sakura. Ostatní zeleň a stromy na pozemku jsou navržené jako doplněk stávající skladby stromů v okolí. Kromě ovocného sadu jsou na pozemku vysazené především jehličnany – borovice a několik listnatých stromů a keřů místu odpovídající druhové skladby. Západní strana pozemku za domem směrem k sousedním pozemkům je branná jako zadní, nachází se na ní kromě zadního – technického vchodu do domu i venkovní pracovní prostor a sklad dřeva. Důležitou součástí ozelenění zahrady je vegetační střecha na přízemní části domu. Tato střecha kromě estetické funkce ozelenění plní i funkci pasivního chlazení vnitřních prostor a zadržuje dešťovou vodu.

KOORDINAČNÍ SITUACE
KOORDINAČNÍ SITUACE

PŘIPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU


Sjezd na pozemek je stávajíc na stávajícím místě a je doplněný o elektrickou vjezdovou bránu. Novostavba domu bude napojená na stávající přípojky vodovodu, kanalizace, plynu, elektra a sítí elektronické komunikace. Vodovodní přípojka je zakončená ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku. Kanalizační přípojka splaškové kanalizace je zakončená v revizní šachtě také na hranici pozemku. Plynová přípojka spolu s přípojkou elektra je zakončená ve stávajícím pilířku v oplocení. Tento pilířek bude stavebně rozšířený v rámci oplocení a bude plnit kromě výše popsané funkce i funkci přístřešku na popelnice.

Dešťové vody jsou zadržované na pozemku v akumulační jímce dešťových vod a následně znovu využity na zalévání pozemku automatickou závlahou. Šedé vody budou svedeny do čistírny šedých vod a znovu využity na splachování na WC. Hospodaření s užitkovou vodou bude doplněné o záložní zdroj užitkové vody ve vrtané studni.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DOMU


Zdrojem tepla v domě bude v první fázi stavby plynový kondenzační kotel. Rozvody tepla budou řešené v podlahách, takže nebude v budoucnu složité vyměnit zdroj tepla za jiný, například tepelné čerpadlo atd. Doplňkovým zdrojem tepla je krbová vložka v obytném pokoji, krbová vložka je svým výkonem a způsobem spalování určená pro nízkoenergetické stavby. Větrání celého vnitřního prostoru domu je zajištěno centrální VZT jednotkou s rekuperací. Rozvody VZT jsou skryté v podlahách a podhledech. V domě je navržená standardní elektroinstalace s inteligentními prvky řízení a dálkového ovládání. V domě budou rozvody TV a strukturovaná kabeláž PC sítě, připojení na internet a ukládání dat. Audio bude řešeno s ohledem na preference majitelů. V domě bude instalovaný systém zabezpečení EZS, dům bude připojený na pult ochrany Policie nebo jiného bezpečnostního poskytovatele. V obytných místnostech je realizována příprava na klimatizaci, ta zatím není součástí projektu. Rozhodujícím faktorem bránícím letnímu přehřívání je orientace domu ke světovým stranám a zastínění všech prosklených ploch předokenními žaluziemi.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST


Novostavba domu je svým stavebně technickým řešením a technickým vybavením navržená jako téměř nulová – nízkoenergetická v kategorii energetické náročnosti A.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 14 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB