více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
Vizualizace - pohled z ulice
DALŠÍCH 5 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Vizualizace - pohled z ulice
N avržená novostavba domu pro individuální bydlení nahrazuje původní rodinný dům, který na řešeném pozemku dnes stojí. Velikost původního rodinného domu, jeho dispoziční řešení, orientace ke světovým stranám a nemožnost rozumně vyřešit parkování v klidu nás vedla po dlouhém zvažování k rozhodnutí původní dům odstranit a na jeho místě postavit nový. V současnosti zpracováváme projekt pro stavební povolení, plán realizace je na příští rok.

Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled ze zahrady
Dům i přes své funkcionalistické citace a inspirací pozdní tvorbou LC není kostkou. Je prostorově i funkčně členěný do trojice kvádrů, které tvoří promyšlenou gradující hmotovou kompozici, kterou podtrhují horizontálně ubíhající výrazné line říms a atik. Ty spolu s prosklenými stěnami, které propojují interiér se zahradou, jednotlivými okny, které rámují výhledy na město, barevně zvýrazněným vstupem a zámečnickými prvky fasád nejsou pouze konstrukčními prvky plnícími očekávanou funkci, ale tvoří nezaměnitelnou siluetu celého domu. Jednotlivé prvky jsou záměrně přiznávané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost konstrukčního, architektonického i interiérového detailu je klíčová vlastnost finálního vlídného a přirozeně zabydleného pocitu ze stavby.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ


Vila stojí na výrazně svažitém pozemku s celkovým výškovým rozdílem více jak 8 metrů. Ze strany zahrady je dům dvoupodlažní, při pohledu z ulice má ale 4 podlaží - 2 nadzemní patra a 2 suterény, které jsou ze strany zahrady zapuštěné do terénu. Garáž v 2. suterénu je přístupná přímo z ulice, což je místně obvyklé řešení. Umístění domu na pozemku drží uliční čáru, odstupy od hranic pozemků jsou dostatečné. První výšková úrovně 2. suterénu s garáže tvoří první plán domu, který je předsazený před hlavní hmotu domu a opticky ji tak snižuje. První obytné podlaží v 1. suterénu spolu s 1.NP (přízemím) tvoří v druhém plánu hlavní hmotový celek domu. Nad touto hlavní hmotou je ve třetím plánu ustoupené 2.NP (první podlaží), které je na půdoryse domu posunuté tak, aby vytvářelo zajímavou gradaci hmot. Malým posunem před hlavní fasádu a zmenšením půdorysu ustoupeného posledního podlaží vzniká na ploché střeše velká obytná terasa, jejíž rozhodující vlastnost je panoramatický výhled na Prahu. Nad středem hlavního obytného prostoru v posledním patře je o 1,2 metru zvýšený strop prosvětlujícího světlíku, který gradující siluetu celého domu završuje.

Za domem směrem do zahrady je podzemní vinný sklípek, který svým usazením pod úroveň terénu využívá terénního zlomu, který je dnes na zahradě. Na sklípek navazuje zahradní pergola, jejíž hlavním účelem je vtáhnout život do udržované zahrady, která zůstane i po provedení novostavby z velké části zachovaná vzrostlá původní.

Situace širších vztahů
Situace širších vztahů
Situace pozemku
Situace pozemku

DISPOZICE


Čtyřpatrovému prostorové řešení vily, které je nevyhnutelné kvůli velké svažitosti pozemku, vyžaduje rozdělit dům na požární úseky. Vnitřní schodiště je důmyslně dispozičně řešené tak, aby požární úseky tvořily 2 suterény zvlášť, a přitom horní dvě hlavní obytná patra tvořila 1 požární úsek, a tak nedocházelo k provozním komplikacím při používání požárních dveří uvnitř dispozice. Druhým komunikačním prostředkem v čtyřpatrovém domě je osobní výtah, který spojuje všechna podlaží. Výtah začíná v garáži a končí v kuchyni, takže vynášení nákupů přes 4 podlaží je hračka.

V 2. suterénu (nejnižší úrovni) je garáž pro 2 auta přístupná přímo z ulice, prostor pro příležitostné domácí práce, servis sportovního vybavení, technická místnost a zahradní vstup. V 1. suterénu o patro výše je hlavní reprezentativní vstup do domu, šatna, WC a samostatný studentský byt na pronájem.

V 1.NP (přízemí), které je teprve na výškové úrovni obytné části zahrady za domem, jsou ložnice a pokoje všech členů rodiny. U každého pokoje je samostatné hygienické zázemí a šatna, rodiče mají zázemí komfortnější, ložnici od koupelny odděluje například průhledný krb. Na patře je ještě i samostatné WC pro návštěvy a prádelna, jejíž umístění vedle ložnic minimalizuje transport špinavého a čistého prádla po domě. Na podlaží je ještě schodišťová hala, ze které vede otevřené schodiště do horního hlavního obytného prostoru. Z patrové haly je možné vyjít na zahradu.

V 2.NP prvním patře je velký otevřený obytný prostor, která obsahuje kuchyni, čtenářský koutek s výhledem na Prahu, jídelnu uprostřed dispozice a obytný pokoj s televizí a krbem. Jediným uzavřeným prostorem v 2.NP je spíž a pracovna. Hlavní obytný prostor je propojený velkou prosklenou posuvnou výlohou se střešní terasou, ze střešní terasy je možné sejít na zahradu, ale také vylézt po lodním žebříku na kapitánský můstek úplně na střechu domu, kde je pozorovatelna.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ


Na fasádách domu je použito několik materiálů tak, aby se podpořila kompozice a gradace jednotlivých hmot. Plot do ulice a na něj navazující garáž jsou stejně jako všechny opěrné zídky v zahradě z šedých betonových cihliček, což je typický materiál v dané lokalitě. Hlavní hmota domu 1. suterénu a 1.NP přízemí je v bílé (světlé) omítce jako připomínka typických funkcionalistických vil. Střešní nástavba 2.NP prvního patra je z pohledového betonu, což je současný moderní materiál. Členění zábradlí a jeho materiálové provedení je citací funkcionalismu. Velká okna často řešená jako pásová jsou doplněná o bezrámové zasklení a předokenní žaluzie. Hlavní vstupní dveře do domu a technický vstup do garáže jsou záměrně barevně zvýrazněné, což je opět typický funkcionalistický prvek.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST


I přes svoje větší půdorysné rozměry a nadstandardní vybavení domu je novostavba svým stavebně technickým řešením a technickým vybavením navržená jako nízkoenergetická v kategorii "A".

INTERIÉRY


Interiéry jsou kompletně navržené na míru a jsou v duchu moderní architektury upravené tak, že ve vnitřních prostorách je jen minimum kusového nábytku. Rozhodujícím interiérovým prvkem 2.NP prvního patra v hlavním otevřeném obytném prostoru je do interiéru přiznaná trámová konstrukce stropu ploché střechy. Většina úložných prostor je nějak sofistikovaně vyřešená vestavěná, dveře jsou až do stropu, často se používají dřevěné celostěnové obklady. Podlahu uvažujeme polyuretanovou, koupelny s velkoformátových dlaždic.

ZAHRADA


Velká část zahrady za domem zůstane zachovaná i po výstavbě původní. Prostor před domem bude odborně navržený zahradníkem, nicméně rozhodujíc místa na umístění popínavek, zahradních schodišť a svahování je patrný z návrhu.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 5 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB