více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
DALŠÍCH 42 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
N ovostavba rodinného domu „Aero“ stojí na okraji Prahy uprostřed malé vilové čtvrti. Na pěkném rovinatém pozemku se zahradou původně stál menší dům z 30. let minulého století, který byl díky dlouhodobému zanedbávání v technicky nevyhovujícím stavu. Hlavním důvodem jeho odstranění bylo nakonec hlavně to, že původní dům byl podsklepený a nebyl proto propojený se zahradou, což byl jeden z hlavních požadavků investorů na kvalitu bydlení v novém domě. Dům, který ustoupil realizaci novostavby, je využitý a stále je pro „archeology“ čitelný v základech pod novostavbou.

Architektonický návrh domu „Aero“ vznikl během schůzek s klienty v roce 2013. Ve stejném roce jsme u nás v ateliéru podle architektonické studie vyprojektovali prováděcí dokumentaci, na jejímž základě se vybrala ve výběrovém řízení stavební firma. Prováděcí dokumentace dále sloužila v průběhu stavby jako hlavní podklad pro realizaci, během které jsem prováděl technický i autorský dozor, jenž zajistil, že stavba byla postavená dle architektonického návrhu, a byla připravená pro závěrečnou realizaci individuálního interiéru. Projekt pro stavební povolení jsme výjimečně u této realizace nezpracovávali, protože pro legalizaci stavební činnosti využilo po domluvě se stavebním úřadem platné stavební povolení na dříve zamýšlenou rekonstrukci původního domu, která byla v objemu stavební investice větší než nakonec realizovaná novostavba. Změna stavby na realizovanou podobu domu byla potvrzena úřady formou skutečného provedení při kolaudaci, která proběhla po dokončení stavby v roce 2015.HMOTOVÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Inspiraci pro tvar domu a barevnost fasády jsem hledal v technických a na první pohled účelných, přesto dynamických tvarech starých strojů a letadel. V podvědomí jsem při tvarování domu měl model ikonického dopravního letadla Junkers JU52 od Lufthansy s typickým bílým pláštěm z vlnitého plechu a řadou čtvercových oken. Letadel tohoto typu se vyrobilo v 30. letech minulého století tisíce kusů pro osobní i nákladní evropskou dopravu. Inspirace leteckými modely dala název domu „Aero“.

Vedle hlavní dvoupodlažní hmoty s plochou střechou stojí při pohledu z ulice vpravo přízemní garáž, která je spolu se vstupem mírně zapuštěná pod přesahující půdorys prvního patra. Toto zapuštění je ještě podtrhnuté horizontálně ubíhající linií římsy zastřešení prostoru před garáží. Na druhé straně půdorysu směrem do zahrady, kde je dům již dvoupodlažní, je jeho kvádrová hmota odlehčená v půdoryse přízemí obytnou terasou. Ta je díky trojici přiznaných tenkých ocelových sloupů, mezi které jsou vložené posuvné dřevěné stínící stěny, přirozeně zastřešená pod přesahem prvního patra. Tento efekt podsazení je ještě zvýrazněný přes roh navazující velkou prosklenou stěnou obytného prostoru směrem do zahrady a symetricky umístěným pásovým oknem v patře nad terasou. Tyto hmotové principy spolu s barevně zvýrazněným vstupem, zámečnickými prvky fasád a promyšlenou kompozicí pásových i dílčích samostatných oken nejsou pouze konstrukčními prvky plnícími očekávanou funkci, ale tvoří nezaměnitelnou gradující siluetu celého domu. Jednotlivé architektonické, konstrukční i interiérové prvky jsou záměrně přiznávané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost konstrukčního, architektonického i interiérového detailu je na první pohled neviditelná, přesto klíčová vlastnost finálního přirozeně zabydleného pocitu ze stavbyZAHRADA

Zahrada kolem celého domu včetně plotu směrem do ulice jsou provedené dle individuálně zpracovaného návrhu. Na zahradě je několik vzrostlých stromů, které zůstaly zachované z původní zahrady, další stromy jsou nově vysazené. Zastřešená terasa v přízemí je propojená dřevěnou palubou a chodníčkem z betonových šlapáků se zahradním bazénem, který vyhřívá malé tepelné čerpadlo. Bazén tak má i bez zakrytí s akceptovatelnými provozními náklady výrazně prodloužený na počasí méně závislý termín koupání od jara do podzimu ve vodě o teplotě min. 26°C.

INTERIÉR

V domě jsme navrhovali spolu s paní domu celý interiér, jehož individuální řešení bylo začleněno do návrhu domu již od samého začátku v architektonické studii. Všechny prvky interiéru kromě židlí u stolu, světel a sanitárního vybavení koupelen jsou individuálně na míru navržené a vyrobené u dílčích dodavatelů. Truhlářskou část interiéru kompletně vyráběl jeden truhlář. Tím se dá docílit 100% výsledku, kdy na sebe všechny prvky interiéru navazují. Dubová dýha, která je použitá na interiérové dveře, dřevěný obklad stěn, vestavné knihovny, vestavné skříně a kusový nábytek, je z jednoho stromu z jedné várky nařezané dýhy, takže má v celém interiéru stejnou barvu a strukturu dřeva. S klienty jsem vybral balík nařezané dýhy u subdodavatele dýhy do České republiky a nechal jsem z této dýhy u svého prověřeného truhláře postupně vyrobit všechny prvky interiéru. Kromě dýhových dřevěných ploch jsou v interiéru použité další materiály jako jsou například plechové police v nice v knihovně. Pracovní deska v kuchyni je laminátová s masivním dubovým nákližkem místo klasické hrany. Jídelní stůl stejně jako schody včetně zábradlí jsou vyrobené z masivního dubu. Lakované plochy dvířek v kuchyni a některých interiérových dveří a doplňků jsou z ručně stříkaného vysokého lesku nebo matné struktury na MDF deskách. Na krbové stěně v obytném pokoji je kamenná mozaika z lávového kamene z Jávy, kterou jsem před lety osobně dovezl ze svých cest po východní Asii, a ještě mi pár metrů čtverečních zbylo. Pod jídelním stolem je originální tkaný koberec z Moravské gobelínové manufaktury od Ladislava Sutnara, který jsem úplně náhodou našel u svých kamarádů v obchodě DEBYT. Koberec jsem chtěl do interiéru použít jako zápůjčku pouze na focení, klientům se ale tak líbil, že si ho nechali. Charakteristickým rysem interiéru je kvalitní vinylová podlaha v dekoru dřeva stejná v celém domě. V koupelnách je na podlaze i stěnách dlažba MARRAZZI. Všechny interiérové dveře jsou bezfalcové na celou výšku podlaží a jsou až do stropu.KONSTRUKCE DOMU A JEHO STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Dům je založený částečně na suterénních stěnách původního domu a částečně na nových pasech. Rozebrané, vyčištěné a rozdrcené zdivo původního domu ekologicky posloužilo jako zásyp starých sklepů a jako podklad pod novou základovou desku. Základová železobetonová deska tl. 150 mm byla provedená výškově v úrovni budoucího upraveného terénu tak, aby ze všech vnitřních prostor domu bylo možné vystupovat na zahradu přímo bezbariérově bez použití schodů. Základová deska je zaizolovaná proti vzlínající zemní vlhkosti a střednímu radonovému riziku dvojicí modifikovaných asfaltových pásů. Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří obvodové a vnitřní nosné zdi z keramických tvarovek tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou z akustických keramických tvarovek tl. 115 mm. Strop nad 1.NP stejně jako plochá střecha nad 2.NP jsou z keramického trámečkového stropu s tvarovkami MIAKO. V místech velkých rozponů je strop doplněný o skryté v betonovém stropě zapuštěné ocelové prvky HEA, které jsou propojené s obvodovým železobetonovým věncem. Ocelové sloupy, které pomáhají vynést tyto velké rozpony, jsou záměrně přiznané konstrukční prvky, které dodávají do exteriéru i interiéru výše popisovanou vrstevnatost a hloubku detailu. Fasáda domu je zateplená fasádním systémem WEBER s použitím PPS GREY tl. 200 mm. Základová deska je tepelně zaizolovaná 150 mm podlahovým EPS. Střecha domu i garáže je zaizolovaná nadstřešní tepelnou izolací XPS 280 mm. Plochá střecha je zaizolovaná PVC folií, která je ochráněná a zatížená kačírkem. Okna na celém domě jsou dřevěná euro s profilem 78 mm, u posuvných HS portálů 92 mm. Na zasklení oken je použito trojsklo. Barva oken je antracitová RAL 9016. Ve stejné barvě jsou i předokenní hliníkové žaluzie před všemi okny, okenní parapety a všechny klempířské prvky fasády. Zámečnické prvky fasády jsou bílé. Celý dům je omítnutý světle šedou omítkou o zrnitosti 1,5 mm.

Jedná se o nízko energetickou úspornou stavbu v kategorii "B" vytápěnou nízkoemisním plynovým kondenzačním kotlem. Rozvody tepla po domě jsou všude podlahové. Po případném doplnění stavby o tepelné čerpadlo a rekuperaci a současně při převážné jižní orientaci oken do zahrady, by stavba mohla být i pasivní v kategorii "A" s možností čerpání dotace Nová zelená úsporám.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Půdorys 1.NP (přízemí)
Půdorys 1.NP (přízemí)
Půdorys 2.NP (první patro)
Půdorys 2.NP (první patro)
Podélný řez
Podélný řez
Situace
Situace

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Architekt:Tomáš Klanc
Autorský dozor a technický dozor TDI:Tomáš Klanc
Spolupráce na PD:Kryštof Spilka, Mária Suchárová
Projekt:Projektová dokumentace 2013
Realizace 2014
Kolaudace 2015
Fotografie:Vavřinec Menšl
. 
Zastavěná plocha:200 m2
Dispozice:6 + 1 / garáž, zastřešená terasa
Užitná plocha:Obytná část domu 1. a 2. NP - 273 m2
Garáž a technické zázemí - 43 m2
Cena stavby:Dnešní cena realizace domu při výstavbě jedním generálním
dodavatelem ve zde prezentovaném standardu by stála
cca 40 - 45 tis. Kč / m2 užitné plochy
Realizační firma:EKOLS, a.s.
Dodavatel truhlářských prací v interiéru:Truhlářství TITA, s.r.o.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY