S tavba rodinného domu „Na louce“ v Kozolupech pokračoval v zimě 2007 vnitřními dokončovacími pracemi interiéru.Příčky:


Jako první musí být uvnitř uzavřené hrubé stavby realizovány příčky, protože ty jsou určující pro rozmístění rozvodů elektra, vody a kanalizace. V případě sádrokartonových příček a předstěn se realizují v první fázi pouze kovové konstrukce příček zaklopené sádrokartonovými deskami z jedné strany tak, aby se daly uvnitř příček vést všechny rozvody.

Rozvody:


Hlavní páteřní rozvody jsou vedeny v podlahách. V příčkách a podhledech jsou až vlastní přívody k jednotlivým vypínačům, zásuvkám a zařizovacím předmětům zdravotechniky. V této fázi stavby je zpravidla jeden kontrolní den určený k tomu, že se zreviduje projektová dokumentace, a provede se přímo na místě spolu s investory a dodavateli jednotlivých profesí rozkreslení rozmístění jednotlivých vývodů elektra a zdravotechniky přímo na zdech, stropech a podlahách. Zajistí se tak opravdu správné řešení, které bude prověřené skutečnou představou z již hotového prostoru jednotlivých místností.

Podlahy:


Po provedení rozvodů se zaklopí příčky z obou stran a realizují se podlahy. Na základovou desku se aplikuje hydroizolace v požadované kvalitě a počtu pásů a napojí se natavením na hydroizolační pásy, které byly v předstihu již umístěné pod jednotlivými svislými konstrukcemi již ve fázi zdění nosných zdí jádra. Poté se kvůli předejití poškození ihned na hydroizolace položí tepelná izolace polystyrénu v požadované tloušťce. Ve zděné části domu je podlaha zalita betonovou mazaninou, v dřevěné části domu je podlaha zaklopena suchou skladbou z došroubovaných OSB desek.

Topení:


Systém vytápění tohoto domu je teplovodní s radiátory a podlahovými konvektory pod francouzskými okny v jednotlivých místnostech. Zdrojem vytápění tohoto rodinného domu je plynový turbokotel 24 kW se zásobníkem TUV.
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB