S tavba rodinného domu „Na louce“ v Kozolupech pokračovala v zimě 2006 záklopem a tepelnou izolací stěn a montáží střešní krytiny.Konstrukce obvodových stěn:


Po dokončení krovu a pojistné hydroizolace střechy se zabrání zatékání do nosných konstrukcí po dobu výstavby. Může se tak pokračovat v sendvičové skladbě stěn s použitím na vodu náchylných minerálních tepelných izolací. Pomocná a výplňová konstrukce fasády je řešena jako systém two by four z výplňových stěnových sloupků 50 x 150 mm, které jsou přibité k hlavní nosné skeletové konstrukci. Rozteč sloupků je určena šířkou vložené tepelné izolace na 600 mm. Na základové desce jsou stěny založeny na základových dřevěných prazích, které jsou tvořeny jedním na ležato posazeným trámkem 50 x 150 mm. Práh je k základové desce přikotvený po cca 1 metru závitovou tyčí DN 12 mm a chemickou kotvou.

Skladba fasádního sendviče:

Z finančních důvodů byla na této realizaci zvolena starší, levnější a jednodušší skladba difúzně uzavřeného sendviče obvodové konstrukce:

 • Sádrokartonová předstěna na hliníkovém roštu vyplněná minerální vatou tl. 40 mm
 • Parozábrana
 • Fasádní konstrukce two by four z hranolů 50 x 150 mm vyplněná minerální vatou tl 150mm
 • Záklop z OSB desek
 • Pojistná hydroizolace
 • Dřevěné laťování větrané vzduchové mezery fasádních palubek
 • Palubková fasáda.

 • Střešní krytina a klempířské prvky:


  Na střeše je použitá střešní krytina CEMBRIT česká šablona. Nejdříve bylo provedeno laťování podle prováděcích předpisů výrobce krytiny. Poté se usadily klempířské prvky lemování štítu a zakončení střechy z mědi. Následovala pokládka vlastní střešní krytiny včetně větracích tvarovek. Nakonec se zavěsily okapy. Svody byly nahrazeny chrliči. Spolu se střešní krytinou byla provedena i konstrukce přetažených štítů, jenž spolu s římsou, která obchází dům kolem dokola, tvoří podstatnou část siluety domu.

  Skladba střešního sendviče:

  Z finančních důvodů byla na této realizaci zvolena starší, levnější a jednodušší skladba difúzně uzavřeného sendviče obvodové konstrukce:

 • Masivní pohledové krokve 200 / 120 mm
 • Palubkový záklop tl. 24 mm
 • Parozábrana, pojistná hydroizolace po dobu výstavby
 • Dutina tvořená dřevěnými latěmi vyplněná minerální vatou tl. 240 mm
 • Pojistná folie
 • Laťování
 • Střešní krytina CEMBRIT – česká šablona.

 • U nových realizací bych doporučoval vzhledem ke stále se zlepšujícímu a rozšiřujícímu se sortimentu poskytovaných materiálů k dřevostavbám použít difúzně otevřenou skladbu.

  Hlavní součástí skladby difúzně otevřeného sendviče je dřevovláknitá 6 – 10 cm tlustá deska, která místo k tomuto účelu zastaralé OSB desky jakoby obalí celý dům. Dřevovláknitá deska slouží k přerušení tepelných mostů, jako pojistná hydroizolace, dá se na ní kotvit laťování a je difúzně otevřená, tudíž vlhkost může z konstrukce přirozeně odcházet. U difúzně otevřené skladby sendviče není nutné také používat klasické parozábrany, o jejichž funkci si při ruční aplikaci na stavbě myslím svoje. V difúzně otevřené skladbě sendviče postačí pouze tzv. parobrzda, což může být například OSB deska.
  Pridat.eu

  PROHLÉDNI SI STAVBU  naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
  © 2001 - 2019:
  TOMÁŠ KLANC
     |    graphic design:
  LLEV
     |    PR:
  IDEALAB