S tavba rodinného domu „Na louce“ v Kozolupech pokračovala v létě 2005 výkopem základové spáry.Pro minimalizaci nákladů jsme využili služeb místního bagristy, který byl placen od odpracované hodiny cca 700,-Kč/hod. Vzhledem ke krásnému letnímu počasí mi nedělalo problém po celou dobu výkopové práce řídit a kontrolovat jejich hloubku. Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali, že celý pozemek je v podstatě na skalnatém podloží, nestanovili jsme výšku ±0,000 předem, ale až v průběhu výkopů, úměrně tomu, jak šlo skalnaté podlaží lžící bagru rozrušit. Vzhledem k tomu, že podloží bylo dostatečně zvětralé a šlo dobře odebírat bez použití kladiva, dostali jsme se téměř do požadované hloubky dle projektu. Dům je navržený tak, že jednotlivé výškové vnitřní úrovně domu kopírují svažitost pozemku. Vykopaný materiál jsme nechali na místě stavby a použili ho k zásypům pod základovou desku a k předpokládaným terénním úpravám. Základová spára byla převzata statikem ing. Jiřím Hanzálkem, vzhledem ke skalnímu podloží je suterén založený na desce bez pasů.

Celkové náklady na výkopy provedené a organizované tímto způsobem více méně svépomocí byly 1/3 vzhledem k navržené ceně od stavební firmy.

Výkopy
Výkopy
Výkopy
Výkopy
Výkopy
Výkopy
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB