více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
DALŠÍCH 32 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
N a pěkném rovinatém pozemku pod korunami pro danou lokalitu typických borovic jsme navrhli, vyprojektovali a pomáhali investorovi postavit formou autorského a technického dozoru moderní vilu, která je i přes svoje velké půdorysné rozměry nízkoenergetická. Do domu jsme navrhovali a pomáhali realizovat se svými prověřenými dodavateli také interiér. Stavební záměr klienta byl stručný, přesto velmi zajímavý. Prvním požadavkem bylo, abych navrhl moderní vilu „jako z prvorepublikového filmu“ s centrálním společným obytným prostorem a se samostatnými ložnicemi a zázemím pro všechny členy početné rodiny. Ke standardu takto velkého domu patří komfortně vybavené prostory i pro relaxaci, domácí práce, koníčky, auta i skladování. Druhým požadavkem bylo, že se mu líbilo, jak jsem na stavbě VILA S BAZÉNEM v Dolních Břežanech použil pohledové dřevěné trámy ploché střechy v interiéru. Investor se byl na ně podívat přímo na místě, majitelé domu mu na mě dali dobré reference a to rozhodlo. Nakonec si přál, aby i přes severní orientaci pozemku, byla obytná část zahrady navazující na interiér orientovaná na jih. Novostavba proto nahradila na pozemku původní rodinný dům z 30. let, který měl obytnou zahradou za domem na sever, což bylo v rozporu s jakoukoli možností jeho zachování a případné rekonstrukce.

UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU


Novostavba je umístěná v severo – západním rohu pozemku tak, aby mohla maximálně využívat zahradu před domem na jižní a vedle domu na východní straně, a tím splnila první požadavek investora za stavebního záměru. Přímý pohled na zahradu z ulice odstiňuje navržená zeleň. Zahrada je doplněná o zahradní altán s terasou a malým jezírkem. Příjezdová cesta je i přes svoje velké půdorysné rozměry nepůsobí na zahradě rušivě, protože je tvarovaná do křivek a je poskládaná z malých kostek v trojbarevné nahodilé skladbě „pepř a sůl“. Příjezdová cesta slouží jako tréninková plocha pro syna na hody na basketbalový koš.

IDEA


Dům i přes své funkcionalistické citace a inspirací pozdní tvorbou LC není kostkou. Je prostorově i funkčně členěný do čtveřice hmot, které tvoří promyšlenou gradující hmotovou kompozici, kterou podtrhují horizontálně ubíhající výrazné dynamické linie říms zastřešení teras v přízemí i patře. Ty spolu s prosklenými stěnami, které propojují interiér se zahradou, jednotlivými okny, barevně zvýrazněným vstupem a zámečnickými prvky fasád nejsou pouze konstrukčními prvky plnícími očekávanou funkci, ale tvoří nezaměnitelnou siluetu celého domu. Jednotlivé architektonické, konstrukční i interiérové prvky jsou záměrně přiznávané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost konstrukčního, architektonického i interiérového detailu je klíčová vlastnost finálního vlídného a přirozeně zabydleného pocitu ze stavby.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Hmotové řešení je dané tím, že rozhodující části domu – garáž, vstup, obytná část domu kolem centrální patrové haly a interiérový bazén mají nejenom rozdílnou funkci, ale i tvar, výšku a materiálové řešení fasád. Hlavní hmota obytné části domu je omítnuta kontaktní omítkou STO v pískově žluté barvě. Nárožní umístění kuchyně, jako hlavního „velínu“ celého domu, je zvýrazněné pohledovým betonem. Bazén a garáž jsou omítnuté omítkou STO v zemitě hnědé barvě. Všechny terasy, kryté stání a vstup jsou zastřešené, římsy zastřešení podtrhují ubíhající perspektivu a celkovou gradaci hmot. Zastřešené prostory jsou obložené cedrovým dřevem nejenom na podlahách, ale i na stěnách a stropě. Dřevo je tak venku přirozeně chráněné a nepodléhá tolik degradaci, jako kdyby bylo na holé fasádě. Okna jsou hliníková, tmavě šedá. Jejich rozmístění, propojování a velikost na fasádě podporují celkové hmotové řešení a tvoří promyšlenou grafickou kompozici. Vstup do domu je barevně zvýrazněný, je to můj soukromý podpis.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ


Rozhodující pro dispoziční řešení domu je pestrá hmotová i půdorysná členitost, kde se jednotlivé navazující obytné místnosti, soukromé pokoje i technické, skladovací provozní a relaxační prostory jako prstence točí v jednotlivých patrech kolem centrální dvoupatrové schodišťové haly. V té je v přízemí srdce domu – jídelna ze které máte přehled o celém domě a slouží i jako hlavní východ na navazující zastřešenou terasu. V přízemí je dále kuchyně, která je sice s jídelnou vizuálně propojená, má ale i část pracovní plochy skrytou za rohem tak, aby příliš provoz v kuchyni nerušil. I obytný pokoj je fakticky propojený s halou, přesto je částečně od ní oddělený trojstranně proskleným krbem. V přízemí je dále bazénová hala s interiérovým bazénem a wellness místnost se saunou, sprchou a relaxací. Z obslužné zadní chodby jsou v přízemí přístupné ještě pokoj pro hosty, WC, technická místnost s prádelnou, spižírna, šatna a garáže. V prvním patře jsou „apartmány“ pro všechny členy rodiny, do kterých se vstupuje z otevřené galerie. Každý člen rodiny má svůj pokoj, šatnu a koupelnu s WC. Děti mají zázemí minimální, rodiče komfortní. Průchozí šatny, kterými se musí projít do jednotlivých pokojů, slouží i jako akustický předěl, kde díky dvojici dveří se již hluk z hlavní patrové haly a z jídelny do pokojů nedostane. Obě patra jsou propojená výtahem, výtahová šachta ale zatím zůstala prázdná a je připravená na případné pozdější využití.INTERIÉR


Rozhodujícím prvkem interiéru centrální haly a celého prvního patra je již výše popisovaná do interiéru přiznaná dřevěná trámová konstrukce ploché střechy. Není to žádná ozdoba, jednotlivé trámy jsou skutečně ty nosné trámy, které nesou střechu. Strop je natřený olejovým voskem OSMO s bílým pigmentem tak, aby se sjednotila barevnost dřevěných prvků, ale zůstala stále vidět kresba dřeva. Na velkých rozponech je strop doplněný o ocelové prvky, které tvoří nejenom ztužující statické prvky, ale i oddělují dřevo od omítky tak, aby spoj nepraskal. Podlaha v celém domě je jednolitá ze světle šedé polyuretanové podlahy FLODE. Na stěnách v koupelně a v bazénové hale jsou keramické obklady kombinované s vodě odolnými stěrkami. Všechny interiérové dveře jsou vysoké až do stropu a jsou vyráběné na míru truhlářem, který dělal všechny truhlářské prvky interiéru. Schody jsou zámečnický výrobek, který je vetknutý do předem připravené výztuže v nosné schodišťové betonové zdi. Kromě sedačky, židlí, krbu, sanitárního vybavení koupelen, spotřebičů v kuchyni, koberců a světel, které se koupily ve specializovaných obchodech, je vše v interiéru mnou navržené a na míru vyrobené. Převládajíc materiál je teaková dýha, ze které jsou vyrobené celostěnové obklady, dveře a některé skříně. Nábytek, který se často používá – kuchyň, vestavné skříně, dětské pokoje a podobně jsou z lakované MDF.

FRESKA


Vzhledem k tomu, že majitelé mají rádi moderní obrazy, a mají několik pěkných kousků, nemusel jsem je dlouho přemlouvat, abych mohl navrhnout a společně se zručným umělcem zrealizovat fresku na celou stěnu v galerii nad jídelním stolem. Inspirací mi byly ranné práce Zdeňka Sýkory. On pracoval s náhodně generovanou grafickou abstrakcí. Já jsem náhodu trochu posunul a vytvořil jsem klíč, kterým jsem přepsal citát z Malého Prince: „Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné“. Klíč spočívá v tom, že každý jednotlivý tvar čtvercové osnovy fresky, je jedním písmenem. Ta jsou rozdělená stejně jako písmena na klávesnici telefonu na psaní SMS. 1 je mezera, 2 je ABC, 3 je DEF atd. Celkem 8 tvarů pro písmena a jeden tvar pro mezeru. Díky tomu vnikne nahodilá kompozice tvarů, která v sobě má v druhém plánu skryté sdělení. Freska je nejenom barevně řešená, je i plastická. Barevnost je daná různým pigmentem použité hlíny, plastičnost vznikla podobně jako u renesančních sgrafit proškrabáváním jednotlivých tvarů do ve dvou vrstvách naneseného hliněného podkladu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


Dům je navržený jako kombinovaná konstrukce. Základová konstrukce je betonová ŽB deska na betonových pasech. Svislé konstrukce jsou z keramických tvarovek, nosné a obvodové zdi jsou tl. 30 cm, dělící příčky jsou akustické tl. 15 cm. Strop nad přízemím je z keramického skládaného stropu MIAKO, velké rozpony jsou doplněné o skryté ocelové a ŽB průvlaky. Viditelné sloupy jsou ocelové trubky. Konstrukce ploché střechy je do interiéru přiznaná dřevěná trámová. Trámy jsou z lepených smrkových profilů BSH, záklop stropu je ze smrkových biodesek. Na velkých rozponech je strop doplněný o ocelové prvky. Obálka domu je zateplená: 15 cm EPS v podlahách, 20 cm PPS Grey na zateplení stěn a přesahů, 30 cm XPS na střechách a terasách.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST


I přes svoje velké půdorysné rozměry je dům nízkoenergetický v kategorii. „A“. Dům by mohl být dokonce i pasivní s možností čerpání dotace „Nová zelená úsporám“ za těchto předpokladů: Garáž a bazénová hala by musely být provozně oddělené od domu – nesměl by tam být interiérový průchod. Tepelné izolace obálky by se musely rozšířit v průměru o cca 10 cm.

VYTÁPĚNÍ A REKUPERACE


Zdrojem tepla v domě je tepelné čerpadlo země voda. Díky nízko energetičnosti celého domu má tepelné čerpadlo relativně malý výkon, čerpadlo pomáhá i s ohřevem vody do bazénu. Rozvody tepla jsou v celém domě kompletně řešené v podlahách. Vnitřní prostory domu jsou větrané VZT s rekuperací. Díky entalpickému výměníku je relativní vlhkost v interiéru na optimální úrovni pro zdraví. Bazénová hala je větraná samostatnou VZT jednotkou z odvlhčovačem.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŮDORYS 1.NP (přízemí)
PŮDORYS 1.NP (přízemí)
PŮDORYS 2.NP (první patro)
PŮDORYS 2.NP (první patro)
PODÉLNÝ ŘEZ
PODÉLNÝ ŘEZ
Situace pozemku
Situace pozemku
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 32 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB