více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
KRONIKA STAVBY
Pohled na dům ze zahrady
DALŠÍCH 37 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Pohled na dům ze zahrady
N a pěkném rovinatém pozemku v okrese Praha – západ v blízkosti Průhonického parku jsme navrhli, vyprojektovali a pomáhali investorům realizovat formou technického dozoru moderní nízkoenergetický dům. Dvoupodlažní stavba s plochou střechou se skládá z trojice hmot. Vedle hlavní dvoupodlažní hmoty obytné části domu stojí směrem do ulice velká přízemní garáž s technickým zázemím. Se zahradou propojuje hlavní hmotu domu přes celoprosklenou stěnu v přízemí zastřešená terasa. Trojice hmot tvoří promyšlenou hmotovou kompozici, kterou podtrhují horizontálně ubíhající výrazné dynamické linie říms zastřešení teras v přízemí i patře. Ty spolu s prosklenými stěnami, jednotlivými okny, barevně zvýrazněnými vstupy a zámečnickými prvky fasád nejsou pouze konstrukčními prvky plnícími očekávanou funkci, ale tvoří nezaměnitelnou gradující siluetu celého domu. Jednotlivé architektonické, konstrukční i interiérové prvky jsou záměrně přiznávané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost konstrukčního i interiérového detailu je na první pohled neviditelná, přesto klíčová vlastnost finálního přirozeně zabydleného pocitu ze stavby.

Pohled na dům ze zahrady
Pohled na dům ze zahrady
Velká zastřešená terasa propojuje dům se zahradou
Velká zastřešená terasa propojuje dům se zahradou
Obytný prostor je s terasou propojený velkou prosklenou posuvnou stěnou s HS portály
Obytný prostor je s terasou propojený velkou prosklenou posuvnou stěnou s HS portály
Inspiraci pro tvar domu a barevnost fasády jsme hledali v jihoamerických prérijních domech a indiánských pueblech. Hlavní hmota domu je omítnuta hrubou hnědou omítkou STO v imitaci hliněné omítky. Do hlavní hmoty domu vykousnuté niky na terasu v patře a vstup směrem do ulice jsou nejenom barevně odlišené, ale i povrchová úprava fasády v těchto místech je provedena z omítky STO imitující beton s obtisknutými palubkami jako od bednění. Stropy v těchto vykousnutých nikách včetně stropu zastřešené terasy v přízemí jsou z bílé hladké štukové omítky, která tak kontrastuje k hnědé hrubé omítce celého domu nejenom barevně, ale i svojí strukturou.

Pohled na dům ze zahrady
Pohled na dům ze zahrady
Zahrada kolem celého domu včetně malého stínícího valu podél jižní hranice pozemku jsou provedené dle individuálně zpracovaného návrhu zahrady. Zastřešená terasa v přízemí je propojená dřevěnou palubou se zahradním bazénem s přelivovou hranou, takže hladina vody v bazénu je ve stejné výšce jako tráva na zahradě. Dětskou zahradní prolézačku vymyslela a navrhla sama paní domu, manžel dětskou stavbu na zahradě vlastnoručně postavil.

INTERIÉR


V domě jsme navrhovali celý interiér, jehož individuální řešení bylo začleněno do návrhu domu již od samého začátku v architektonické studii. Všechny prvky interiéru kromě židlí u stolu, světel a sanitárního vybavení koupelen jsou individuálně na míru navržené a vyrobené u dílčích dodavatelů. Truhlářskou část interiéru kompletně vyráběl jeden truhlář. Tím se dá docílit 100% výsledku, kdy na sebe všechny prvky interiéru navazují.

Hlavní obytný prostor je propojený s jídelnou a kuchyní
Hlavní obytný prostor je propojený s jídelnou a kuchyní
Teaková dýha, která je použitá na interiérové dveře, dřevěný obklad stěn, vestavné knihovny, vestavné skříně a kusový nábytek, je z jednoho stromu, takže má v celém interiéru stejnou barvu a strukturu dřeva. To jsme zajistili tak, že jsme si s klienty vybrali balík nařezané dýhy u subdodavatele dýhy do České republiky, a nechali z této dýhy v dýhárně odýhovat postupně všechny prvky dřevěného interiéru. Kromě dýhových dřevěných ploch jsou v interiéru použité další materiály jako například plechové police v nice v knihovně. Pracovní deska v kuchyni stejně jako atypický koupelnový nábytek jsou vyrobené z teakové masivní spárovky. Lakované plochy dvířek v kuchyni a některých interiérových dveří jsou z ručně stříkaného vysokého lesku. Na krbové stěně v obytném pokoji je Pandomo. Charakteristickým rysem interiéru je bezespárá litá epoxidová podlaha ve stejné barvě v celém domě. Stejný materiál je použitý i na stěnách v koupelnách. Sedačka je dle individuálního návrhu vyrobená u čalouníka, látka na část polstrování byla dovezená z Anglie. Všechny interiérové dveře jsou bezfalcové na celou výšku podlaží a jsou až do stropu.

Hlavní obytný prostor je propojený s jídelnou a kuchyní
Hlavní obytný prostor je propojený s jídelnou a kuchyní
Detail obytného pokoje s televizní stěnou z teakové dýhy a krbovou stěnou z Pandoma
Detail obytného pokoje s televizní stěnou z teakové dýhy a krbovou stěnou z Pandoma
Jídelní stůl je stejně jako knihovna v nice z teakové dýhy, police v knihovně jsou z lakovaného plechu
Jídelní stůl je stejně jako knihovna v nice z teakové dýhy, police v knihovně jsou z lakovaného plechu
Kuchyňský ostrůvek odděluje kuchyň od jídelny, pracovní deska v kuchyni je teaková spárovka
Kuchyňský ostrůvek odděluje kuchyň od jídelny, pracovní deska v kuchyni je teaková spárovka
Kuchyně je propojená s jídelnou a hlavním obytným prostorem, na míru vyrobená digestoř je zavěšená nad varným centrem v ostrůvku
Kuchyně je propojená s jídelnou a hlavním obytným prostorem, na míru vyrobená digestoř je zavěšená nad varným centrem v ostrůvku
Knihovna v nice je z teakové dýhy, police jsou z lakovaného plechu
Knihovna v nice je z teakové dýhy, police jsou z lakovaného plechu
Dolní koupelna se sprchovým koutem a WC má na podlaze i na stěnách epoxidovou stěrku
Dolní koupelna se sprchovým koutem a WC má na podlaze i na stěnách epoxidovou stěrku
Chodbová strana niky na knihovnu je obložená teakovou dýhou
Chodbová strana niky na knihovnu je obložená teakovou dýhou
Detail zábradlí schodiště
Detail zábradlí schodiště

KONSTRUKCE DOMU A JEHO STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI


Dům je založený na základových pasech v nezámrzné hloubce, které ohraničují zhutněný štěrkový podklad pod základovou deskou. Základová železobetonová deska tl. 150 mm byla provedená výškově v úrovni budoucího upraveného terénu tak, aby ze všech vnitřních prostor domu bylo možné vystupovat na zahradu přímo bezbariérově bez použití schodů. Základová deska je zaizolovaná proti vzlínající zemní vlhkosti a střednímu radonovému riziku dvojicí modifikovaných asfaltových pásů. Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří obvodové a vnitřní nosné zdi z keramických tvarovek tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou z akustických keramických tvarovek tl. 115 mm. Strop nad 1.NP je z keramických tvarovek MIAKO, v místech velkých rozponů je strop doplněný o skryté v betonovém stropě zapuštěné ocelové prvky HEA, které jsou propojené s obvodovým železobetonovým věncem v úrovni stropní desky. Ocelové sloupy, které pomáhají vynést tyto velké rozpony, jsou záměrně přiznané konstrukční prvky, které dodávají do interiéru i exteriéru výše popisovanou vrstevnatost a hloubku detailu. Strop na 2.NP, který je současně i nosnou konstrukcí ploché střechy, je do interiéru záměrně přiznaná dřevěná trámová konstrukce. Jednotlivé trámy jsou z lepených vazníků BSH, záklop stropů je z biodesek. Všechny dřevěné prvky jsou natřené přírodním olejem OSMO s bílým pigmentem. Kapka bílého pigmentu zajistí, že smrkové dřevo časem chalupářsky nezežloutne, ale ponechá si svoji světlost, jako když je čerstvě obroušené.

Fasáda domu je zateplená fasádním systémem STO s použitím PPS GREY tl. 200 mm. Základová deska je tepelně zaizolovaná 150 mm podlahovým EPS. Střecha domu i garáže je zaizolovaná nadstřešní tepelnou izolací XPS 280 mm, podlaha terasy v patře je kvůli docílení stejné výšky podlahy vně i uvnitř francouzských posuvných oken zaizolovaná 180 mm PIR. Plochá střecha je zaizolovaná PVC folií, která je ochráněná a zatížená kačírkem. Okna na celém domě jsou dřevěná euro s profilem 78 mm, u posuvných HS portálů 92 mm. Na zasklení oken je použito trojsklo. Před všemi okny jsou předokenní hliníkové žaluzie, které fungují jako klimatizace proti přehřívání interiéru v letních slunečných dnech. Jsou-li v době nejvyšší sluneční intenzity předokenní žaluzie natočené proti slunci, nedojde ani při několikatýdenních tropických venkovních teplotách k akumulaci tepla uvnitř domu. I bez klimatizace se tak udrží vnitřní teplota domu na akceptovatelné teplotě.

Jedná se o nízko energetickou úspornou stavbu v kategorii "B" vytápěnou nízkoemisním plynovým kondenzačním kotlem. V případě doplnění stavby o tepelné čerpadlo a rekuperaci a současně při převážné jižní orientaci oken do zahrady, by stavba mohla být i pasivní v kategorii "A".

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE


PŮDORYS 1.NP (přízemí)
PŮDORYS 1.NP (přízemí)
PŮDORYS 2.NP (první patro)
PŮDORYS 2.NP (první patro)
SITUACE NA POZEMKU
SITUACE NA POZEMKU
PŘÍČNÝ ŘEZ
PŘÍČNÝ ŘEZ

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Architekt:Tomáš Klanc
Autorský dozor a technický dozor TDI:Tomáš Klanc
Spolupráce na PD:Kryštof Spilka
Projekt:Projektová dokumentace 2011
Realizace 2012 - 2014
Kolaudace 2014
Fotografie:Vavřinec Menšl
. 
Zastavěná plocha:214 m2
Dispozice:6 + 1 / garáž, 2 x zastřešená terasa
Užitná plocha:Obytná část domu 1. a 2. NP - 275 m2
Garáž a technické zázemí - 65 m2
Cena stavby:Dnešní cena realizace domu při výstavbě jedním generálním
dodavatelem ve zde prezentovaném standardu by stála
cca 40 - 45 tis. Kč / m2 užitné plochy
Způsob realizace:Svépomocná koordinace více dodavatelů
Dodavatel truhlářských prací v interiéru:Truhlářství TITA, s.r.o.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 37 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB