více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
MÉDIA

P okud chcete pochopit tento dům a chcete ucítit alespoň část z jeho dřevěné duše, musíte zapomenout, jak stavby tohoto typu u nás zpravidla vznikají. Že projekt domu architekt narýsuje, poté ho před klientem a úřady obhajuje, pak se dohaduje se stavební firmou, jak ho myslel, a nakonec z něho polovinu svých vizí z finančních důvodů naštvaně vyhazuje. Výsledek takto probíhající akce je přímo úměrný náladě vzniklé ze vzájemného nepochopení.

Raději si představme, že architekt – nazývám ho tak spíše ze setrvačnosti a proto, že v češtině neznám výstižnější ekvivalent pro kreativního managera stavby se všeobecným stavebním vzděláním –nic neprojektuje, ale pouze v architektonické studii zvolí vhodnou koncepci. Dále si představme, že investor – osvícený mladý podnikatel a sportovec – architektovi věří a na všechny jeho experimenty říká ano. Nevadí mu, když něco není dokonalé a některé detaily se povedou až napodruhé. Nestydí se kleknout na kolena a vzít šroubovák, vrtačku, brusku či dlaždice do ruky sám.

Představte si, že stavitel – tesař a příležitostný truhlář, řezbář, elektrikář a instalatér samouk – na výzvu jít do lesa a nasbírat padlé stromy, opracovat na místě kulatinu a postavit z ní bez drahého sušení hrubou stavbu řekne: „Proč ne ... ?“


A to nejlepší nakonec. Představte si, že celý dům vzniká radostnou, spontánní a živelně kreativní tvorbou všech zúčastněných. Že všechny detaily a výběr materiálů jsou s citem určovány na kontrolních dnech v průběhu stavby a že stavební náklady a kvalita provedení jsou velmi pečlivě kontrolovány. Je dbáno na ekologické řešení, provozní náklady a případnou odstranitelnost díla. A věřte či ne, stavební investice i přes experimentální př ístup nepřekročí původní odhady.

Myslím si, že u staveb do 5 mil. Kč není nutné dělat projekty pro stavební povolení a realizační dokumentaci. Tvrdím, že kvalita realizace je přímo úměrná době, kterou architekt – manager projektu – stráví na stavbě. Zkrátil bych projekční část realizace u takto malých staveb pouze na dvě fáze: jednoduchou architektonickou studii a autorský dozor. Finance a důležitost bych mezi nimi rozdělil 1:3. Myslím si, že stavby pro jednotlivé soukromé investory (rodinné domy, půdní vestavby či malé provozovny), by měly být schvalovány pouze jako ohlášení stavebnímu úřadu. Jedině tak se vrátí architektovi do rukou skutečná kreativní tvorba a nebude pouhým omezeným uživatelem typových prvků a katalogových výrobků svázaným mnohými nesmyslnými předpisy. Jedině tak lidé zmoudří a přestanou si stavět „podnikatelské baroko“. Donutíme je se alespoň trochu zabývat otázkou: „Co je architektura a životní prostředí?“, jejíž správné a moderní zodpovězení rozjasní vztah mezi klientem a architektem.

Technické údaje


Dům je připraven k celoročnímu bydlení pro mladého podnikatele, v budoucnu jako rekreační objekt pro mladou rodinu v bezprostřední blízkosti domu, kde žijí rodiče investora. Pro místo stavby byl vybrán pozemek staré hájovny (L. P. 1880) pod Červenou roklí na konci lesní cesty mezi Dobřichovicemi a Lety pod Lesem. Charakteristickým rysem stavby je přiznaná dřevěná sloupová konstrukce a vize otevřeného japonského prostoru, o jehož naplnění se postará až uživatel.

Autoři: Tomáš Klanc (architekt), Marek Podlipný (klient), Martin Sláma (tesař)
Doba výstavby: Hrubá dřevostavba – 14 dní před vánoci 2003.
Vnitřní a dokončovací práce – jaro 2004.
Stavební náklady: 1,2 mil. Kč
Zastavěná plocha: 75 m2 obytný prostor s možností půdní vestavby, 35 m2 terasa. Použitý materiál: Spodní stavba – betonové patky a ocelové sloupky. Podlaha – větraná trámová konstrukce na pilířích. Vrchní stavba – „čistá“ dřevostavba s nosnými sloupy z kulatiny a větranou stěnovou výplní. Střecha – větraný dvouplášť s přiznanými krokvemi v interiéru, střešní krytina břidlice, oplechování měď. Povrchy podlah a stěn – obytný prostor: prkna kladená různými směry se zapuštěnými podlahovými otopnými tělesy a s nahodile rozmístěnými vloženými dlaždicemi, kuchyňský kout: půdovky, koupelna: keramická dlažba.
Topení a TUV: Plynový kotel a podlahové fancoily, alternativně kamna JOTUL 7 kW na tuhá paliva.

P okud chcete pochopit tento dům a chcete ucítit alespoň část z jeho dřevěné duše, musíte zapomenout, jak stavby tohoto typu u nás zpravidla vznikají. Že projekt domu architekt narýsuje, poté ho před klientem a úřady obhajuje, pak se dohaduje se stavební firmou, jak ho myslel, a nakonec z něho polovinu svých vizí z finančních důvodů naštvaně vyhazuje. Výsledek takto probíhající akce je přímo úměrný náladě vzniklé ze vzájemného nepochopení.

Raději si představme, že architekt – nazývám ho tak spíše ze setrvačnosti a proto, že v češtině neznám výstižnější ekvivalent pro kreativního managera stavby se všeobecným stavebním vzděláním –nic neprojektuje, ale pouze v architektonické studii zvolí vhodnou koncepci. Dále si představme, že investor – osvícený mladý podnikatel a sportovec – architektovi věří a na všechny jeho experimenty říká ano. Nevadí mu, když něco není dokonalé a některé detaily se povedou až napodruhé. Nestydí se kleknout na kolena a vzít šroubovák, vrtačku, brusku či dlaždice do ruky sám.

Představte si, že stavitel – tesař a příležitostný truhlář, řezbář, elektrikář a instalatér samouk – na výzvu jít do lesa a nasbírat padlé stromy, opracovat na místě kulatinu a postavit z ní bez drahého sušení hrubou stavbu řekne: „Proč ne ... ?“


A to nejlepší nakonec. Představte si, že celý dům vzniká radostnou, spontánní a živelně kreativní tvorbou všech zúčastněných. Že všechny detaily a výběr materiálů jsou s citem určovány na kontrolních dnech v průběhu stavby a že stavební náklady a kvalita provedení jsou velmi pečlivě kontrolovány. Je dbáno na ekologické řešení, provozní náklady a případnou odstranitelnost díla. A věřte či ne, stavební investice i přes experimentální př ístup nepřekročí původní odhady.

Myslím si, že u staveb do 5 mil. Kč není nutné dělat projekty pro stavební povolení a realizační dokumentaci. Tvrdím, že kvalita realizace je přímo úměrná době, kterou architekt – manager projektu – stráví na stavbě. Zkrátil bych projekční část realizace u takto malých staveb pouze na dvě fáze: jednoduchou architektonickou studii a autorský dozor. Finance a důležitost bych mezi nimi rozdělil 1:3. Myslím si, že stavby pro jednotlivé soukromé investory (rodinné domy, půdní vestavby či malé provozovny), by měly být schvalovány pouze jako ohlášení stavebnímu úřadu. Jedině tak se vrátí architektovi do rukou skutečná kreativní tvorba a nebude pouhým omezeným uživatelem typových prvků a katalogových výrobků svázaným mnohými nesmyslnými předpisy. Jedině tak lidé zmoudří a přestanou si stavět „podnikatelské baroko“. Donutíme je se alespoň trochu zabývat otázkou: „Co je architektura a životní prostředí?“, jejíž správné a moderní zodpovězení rozjasní vztah mezi klientem a architektem.

Technické údaje


Dům je připraven k celoročnímu bydlení pro mladého podnikatele, v budoucnu jako rekreační objekt pro mladou rodinu v bezprostřední blízkosti domu, kde žijí rodiče investora. Pro místo stavby byl vybrán pozemek staré hájovny (L. P. 1880) pod Červenou roklí na konci lesní cesty mezi Dobřichovicemi a Lety pod Lesem. Charakteristickým rysem stavby je přiznaná dřevěná sloupová konstrukce a vize otevřeného japonského prostoru, o jehož naplnění se postará až uživatel.

Autoři: Tomáš Klanc (architekt), Marek Podlipný (klient), Martin Sláma (tesař)
Doba výstavby: Hrubá dřevostavba – 14 dní před vánoci 2003.
Vnitřní a dokončovací práce – jaro 2004.
Stavební náklady: 1,2 mil. Kč
Zastavěná plocha: 75 m2 obytný prostor s možností půdní vestavby, 35 m2 terasa. Použitý materiál: Spodní stavba – betonové patky a ocelové sloupky. Podlaha – větraná trámová konstrukce na pilířích. Vrchní stavba – „čistá“ dřevostavba s nosnými sloupy z kulatiny a větranou stěnovou výplní. Střecha – větraný dvouplášť s přiznanými krokvemi v interiéru, střešní krytina břidlice, oplechování měď. Povrchy podlah a stěn – obytný prostor: prkna kladená různými směry se zapuštěnými podlahovými otopnými tělesy a s nahodile rozmístěnými vloženými dlaždicemi, kuchyňský kout: půdovky, koupelna: keramická dlažba.
Topení a TUV: Plynový kotel a podlahové fancoily, alternativně kamna JOTUL 7 kW na tuhá paliva.

P okud chcete pochopit tento dům a chcete ucítit alespoň část z jeho dřevěné duše, musíte zapomenout, jak stavby tohoto typu u nás zpravidla vznikají. Že projekt domu architekt narýsuje, poté ho před klientem a úřady obhajuje, pak se dohaduje se stavební firmou, jak ho myslel, a nakonec z něho polovinu svých vizí z finančních důvodů naštvaně vyhazuje. Výsledek takto probíhající akce je přímo úměrný náladě vzniklé ze vzájemného nepochopení.

Raději si představme, že architekt – nazývám ho tak spíše ze setrvačnosti a proto, že v češtině neznám výstižnější ekvivalent pro kreativního managera stavby se všeobecným stavebním vzděláním –nic neprojektuje, ale pouze v architektonické studii zvolí vhodnou koncepci. Dále si představme, že investor – osvícený mladý podnikatel a sportovec – architektovi věří a na všechny jeho experimenty říká ano. Nevadí mu, když něco není dokonalé a některé detaily se povedou až napodruhé. Nestydí se kleknout na kolena a vzít šroubovák, vrtačku, brusku či dlaždice do ruky sám.

Představte si, že stavitel – tesař a příležitostný truhlář, řezbář, elektrikář a instalatér samouk – na výzvu jít do lesa a nasbírat padlé stromy, opracovat na místě kulatinu a postavit z ní bez drahého sušení hrubou stavbu řekne: „Proč ne ... ?“


A to nejlepší nakonec. Představte si, že celý dům vzniká radostnou, spontánní a živelně kreativní tvorbou všech zúčastněných. Že všechny detaily a výběr materiálů jsou s citem určovány na kontrolních dnech v průběhu stavby a že stavební náklady a kvalita provedení jsou velmi pečlivě kontrolovány. Je dbáno na ekologické řešení, provozní náklady a případnou odstranitelnost díla. A věřte či ne, stavební investice i přes experimentální př ístup nepřekročí původní odhady.

Myslím si, že u staveb do 5 mil. Kč není nutné dělat projekty pro stavební povolení a realizační dokumentaci. Tvrdím, že kvalita realizace je přímo úměrná době, kterou architekt – manager projektu – stráví na stavbě. Zkrátil bych projekční část realizace u takto malých staveb pouze na dvě fáze: jednoduchou architektonickou studii a autorský dozor. Finance a důležitost bych mezi nimi rozdělil 1:3. Myslím si, že stavby pro jednotlivé soukromé investory (rodinné domy, půdní vestavby či malé provozovny), by měly být schvalovány pouze jako ohlášení stavebnímu úřadu. Jedině tak se vrátí architektovi do rukou skutečná kreativní tvorba a nebude pouhým omezeným uživatelem typových prvků a katalogových výrobků svázaným mnohými nesmyslnými předpisy. Jedině tak lidé zmoudří a přestanou si stavět „podnikatelské baroko“. Donutíme je se alespoň trochu zabývat otázkou: „Co je architektura a životní prostředí?“, jejíž správné a moderní zodpovězení rozjasní vztah mezi klientem a architektem.

Technické údaje


Dům je připraven k celoročnímu bydlení pro mladého podnikatele, v budoucnu jako rekreační objekt pro mladou rodinu v bezprostřední blízkosti domu, kde žijí rodiče investora. Pro místo stavby byl vybrán pozemek staré hájovny (L. P. 1880) pod Červenou roklí na konci lesní cesty mezi Dobřichovicemi a Lety pod Lesem. Charakteristickým rysem stavby je přiznaná dřevěná sloupová konstrukce a vize otevřeného japonského prostoru, o jehož naplnění se postará až uživatel.

Autoři: Tomáš Klanc (architekt), Marek Podlipný (klient), Martin Sláma (tesař)
Doba výstavby: Hrubá dřevostavba – 14 dní před vánoci 2003.
Vnitřní a dokončovací práce – jaro 2004.
Stavební náklady: 1,2 mil. Kč
Zastavěná plocha: 75 m2 obytný prostor s možností půdní vestavby, 35 m2 terasa. Použitý materiál: Spodní stavba – betonové patky a ocelové sloupky. Podlaha – větraná trámová konstrukce na pilířích. Vrchní stavba – „čistá“ dřevostavba s nosnými sloupy z kulatiny a větranou stěnovou výplní. Střecha – větraný dvouplášť s přiznanými krokvemi v interiéru, střešní krytina břidlice, oplechování měď. Povrchy podlah a stěn – obytný prostor: prkna kladená různými směry se zapuštěnými podlahovými otopnými tělesy a s nahodile rozmístěnými vloženými dlaždicemi, kuchyňský kout: půdovky, koupelna: keramická dlažba.
Topení a TUV: Plynový kotel a podlahové fancoily, alternativně kamna JOTUL 7 kW na tuhá paliva.

P okud chcete pochopit tento dům a chcete ucítit alespoň část z jeho dřevěné duše, musíte zapomenout, jak stavby tohoto typu u nás zpravidla vznikají. Že projekt domu architekt narýsuje, poté ho před klientem a úřady obhajuje, pak se dohaduje se stavební firmou, jak ho myslel, a nakonec z něho polovinu svých vizí z finančních důvodů naštvaně vyhazuje. Výsledek takto probíhající akce je přímo úměrný náladě vzniklé ze vzájemného nepochopení.

Raději si představme, že architekt – nazývám ho tak spíše ze setrvačnosti a proto, že v češtině neznám výstižnější ekvivalent pro kreativního managera stavby se všeobecným stavebním vzděláním –nic neprojektuje, ale pouze v architektonické studii zvolí vhodnou koncepci. Dále si představme, že investor – osvícený mladý podnikatel a sportovec – architektovi věří a na všechny jeho experimenty říká ano. Nevadí mu, když něco není dokonalé a některé detaily se povedou až napodruhé. Nestydí se kleknout na kolena a vzít šroubovák, vrtačku, brusku či dlaždice do ruky sám.

Představte si, že stavitel – tesař a příležitostný truhlář, řezbář, elektrikář a instalatér samouk – na výzvu jít do lesa a nasbírat padlé stromy, opracovat na místě kulatinu a postavit z ní bez drahého sušení hrubou stavbu řekne: „Proč ne ... ?“


A to nejlepší nakonec. Představte si, že celý dům vzniká radostnou, spontánní a živelně kreativní tvorbou všech zúčastněných. Že všechny detaily a výběr materiálů jsou s citem určovány na kontrolních dnech v průběhu stavby a že stavební náklady a kvalita provedení jsou velmi pečlivě kontrolovány. Je dbáno na ekologické řešení, provozní náklady a případnou odstranitelnost díla. A věřte či ne, stavební investice i přes experimentální př ístup nepřekročí původní odhady.

Myslím si, že u staveb do 5 mil. Kč není nutné dělat projekty pro stavební povolení a realizační dokumentaci. Tvrdím, že kvalita realizace je přímo úměrná době, kterou architekt – manager projektu – stráví na stavbě. Zkrátil bych projekční část realizace u takto malých staveb pouze na dvě fáze: jednoduchou architektonickou studii a autorský dozor. Finance a důležitost bych mezi nimi rozdělil 1:3. Myslím si, že stavby pro jednotlivé soukromé investory (rodinné domy, půdní vestavby či malé provozovny), by měly být schvalovány pouze jako ohlášení stavebnímu úřadu. Jedině tak se vrátí architektovi do rukou skutečná kreativní tvorba a nebude pouhým omezeným uživatelem typových prvků a katalogových výrobků svázaným mnohými nesmyslnými předpisy. Jedině tak lidé zmoudří a přestanou si stavět „podnikatelské baroko“. Donutíme je se alespoň trochu zabývat otázkou: „Co je architektura a životní prostředí?“, jejíž správné a moderní zodpovězení rozjasní vztah mezi klientem a architektem.

Technické údaje


Dům je připraven k celoročnímu bydlení pro mladého podnikatele, v budoucnu jako rekreační objekt pro mladou rodinu v bezprostřední blízkosti domu, kde žijí rodiče investora. Pro místo stavby byl vybrán pozemek staré hájovny (L. P. 1880) pod Červenou roklí na konci lesní cesty mezi Dobřichovicemi a Lety pod Lesem. Charakteristickým rysem stavby je přiznaná dřevěná sloupová konstrukce a vize otevřeného japonského prostoru, o jehož naplnění se postará až uživatel.

Autoři: Tomáš Klanc (architekt), Marek Podlipný (klient), Martin Sláma (tesař)
Doba výstavby: Hrubá dřevostavba – 14 dní před vánoci 2003.
Vnitřní a dokončovací práce – jaro 2004.
Stavební náklady: 1,2 mil. Kč
Zastavěná plocha: 75 m2 obytný prostor s možností půdní vestavby, 35 m2 terasa. Použitý materiál: Spodní stavba – betonové patky a ocelové sloupky. Podlaha – větraná trámová konstrukce na pilířích. Vrchní stavba – „čistá“ dřevostavba s nosnými sloupy z kulatiny a větranou stěnovou výplní. Střecha – větraný dvouplášť s přiznanými krokvemi v interiéru, střešní krytina břidlice, oplechování měď. Povrchy podlah a stěn – obytný prostor: prkna kladená různými směry se zapuštěnými podlahovými otopnými tělesy a s nahodile rozmístěnými vloženými dlaždicemi, kuchyňský kout: půdovky, koupelna: keramická dlažba.
Topení a TUV: Plynový kotel a podlahové fancoily, alternativně kamna JOTUL 7 kW na tuhá paliva.

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB